דוקטורנטים

דוקטורנטים בתכנית לחקר סכסוכים בשנת הלימודים תשע"ז

ציפורית גליק

נושא: ההשפעה המשלבת של מבנה אידיאולוגיה ורגשות על עמדות ונטייה להתנהגות בסכסוכים בין קבוצתיים
מנחה: פרופ' מאיה תמיר, פרופ עירן הלפרין

נחומי יפה

נושא: חסרונות בחברה החרדית 
מנחה: פרופ' אבנר דה-שליט

יעל להב

נושא: השפעת תפיסת הלגיטימציה הבינלאומית על התנהלות מדינה בסכסוך בינלאומי עיקש:  ישראל בסכסוך הישראלי-ערבי 2010-2000 
מנחה: פרופ' גליה בר נתן, פרופ ששון סופר

סער רווה

נושא: למידה צבאית במסגרת עימות 'בעצימות נמוכה' –  צה"ל והעימות הישראלי פלסטיני
מנחה: פרופ' רענן ליפשיץ, פרופ' אלון פלד
עבודת הדוקטורט של סער רווה אושרה במהלך חודש אוקטובר 2016.

מיכל רז

נושא: דפוסי אינטראקציה בין קבוצות בחברה שסועה: מקרה מבחן של יחסי עבודה בצוותים סיעודיים מגוונים
מנחה: פרופ' דה-סביליה סינה הלנה, פרופ' יפעת מעוז 

טל שחף

נושא: איכות פוליטית: הערכת חברי פרלמנט במבט השוואתי בינלאומי
מנחה: פרופ' תמיר שפר

אביגדור שפירא

נושא: ניהול ויישוב סכסוכים בלוחמת סייבר התאמת תיאוריות מסורתיות בשדה המחקר ויצירת ומילון מושגים
מנחה: פרופ' ליאור רוקח, ד"ר איתן ברק