מבנה הלימודים


הלימודים לתואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים הינם לימודים דו שנתיים (ארבעה סמסטרים). הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע (ימי ב') לאורך כל שעות היום (20:00-8:00)

 

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול לא מחקרי

מסלול מחקרי

 

הסטודנטים בשני המסלולים נדרשים ללמוד

1. קורסי חובה:

א. עיוניים-תאורטיים

ב. מיומנות - כלים וטכניקות

ג. מתודולוגיים (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ד. סמניריון מחלקתי רב תחומי (חובת השתתפות פעילה במשך שנתיים)

ה. הסטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לקורס מיומנויות נוסף

2. קורסי בחירה:

א. של התכנית

ב. כלל אוניברסיטאיים (לא ניתן להתחייב שיילמדו ביום ב')

3. כתיבת עבודה סמינריונית

 

פרטים מלאים אודות הקורסים הניתנים בכל אשכול ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה או בקובץ המצורף כאן