סילבוסים של קורסים

סילבוסים של הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשע"ז (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

37904

 

משא ומתן היבטים התנהגותיים א'

פרופ'  אילנה ריטוב

50768

 

גישות מחקר איכותיות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

נטע קליגר וילנצ'יק

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר  צפירה גרבלסקי ליכטמן

50921

 

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע – הקורס יינתן בשפה האנגלית

ד"ר טוביאס אברכט הרטמן

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

פרופ' יפעת מעוז

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ 

פרופ' אילן יניב

54701

 

גישות ותאוריות בחקר קונפליקטים 

פרופ'  איתן אלימי

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54708

 

סמינריון מחלקתי שנה א'

 מורי התכנית

54709

 

סמינריון מחלקתי שנה ב'

 מורי התכנית

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

יעל אילני

54713

 

מערכת המשפט כמערכת יישוב סכסוכים

פרופ'  משה נגבי

54715

 

מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות

ד"ר יהודית אורבך

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54742

 

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכים והפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל  

ד"ר  אפרת דסקל

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54748

 

גישות מתקדמות בחקר נרטיבים, זהויות ותפיסות בסכסוך

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט

ד"ר מיה כהנוב