סמינרים מחלקתיים 2017-2018

13.11.17

 

נושא: From Left to Rights: Guatemalan Women's Struggles for Justice
מרצה: ד"ר טל ניצן, מכון דיוויס ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית
תאריך: יום שני 13 בנובמבר 2017, בין השעות 14:00-12:30
מיקום: חדר מדיה 32, הספרייה המרכזית

 

18.12.17

נושא: Political Considerations in the Work of International Tribunals
מרצה: פרופ' יובל שני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
תאריך: יום שני 18 בדצמבר 2017, בין השעות 14:00-12:30
מיקום: חדר מדיה 32, הספרייה המרכזית

 

8.1.18

נושא: The EU and its Approach to the Two State Solution
מרצה: פרופ' גיא הרפז, הפקולטה למשפטים והמחלקה ליחב"ל, האוניברסיטה העברית
תאריך: יום שני 1 בינואר 2018, בין השעות 14:00-12:30
מיקום: חדר מדיה 32, הספרייה המרכזית

 

  • סמינרים מחלקתיים סמסטר א'
  • סמינר מחלקתי טל ניצן