קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים מומלצים

התכנית לחקר סכסוכים מציעה בכל שנה כ-30 קורסים בחירה של יחידות שונות מהאוניברסיטה (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך ועובדה סויציאלית), הבולטים שבהם בשנת תשע"ז

מספר קורס

 שם הקורס

שם המרצה

38931

סינדרום הפילגש במזרח התיכון

 פרופ' אלי פודה

38940 

בין אביב לחורף: המהפכות בעולם הערבי ותוצאותיהן

פרופ' אלי פודה

40949

סדנה לניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדיים מר אמיתי הר לב

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים הקורס ילמד באנגלית ד"ר כריסטיאן באדן

49600

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה פרופ' איתי פישהנדלר

40935

מדיניות ניהול משאבי המים בישראל פרופ' איתי פישהנדלר

50904

בין כובש לקורבן: הקולנוע הישראלי והפלסטיני בתקופת האינתיפאדה

פרופ' רעיה מורג

56912

דילמות במדיניות ופילוסופיה פוליטית פרופ' אבנר דה שליט

56806

דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל פרופ' איתן אלימי