תכנית בין-לאומית: משפט בין-לאומי ויישוב סכסוכים

החל משנת הלימודים תשע"ח נפתחה במרכז שוויץ בשיתוף עם הפקולטה למשפטים, תכנית במשפט בינ"ל ויישוב סכסוכים.

פרטים מלאים על התכנית ניתן למצוא כאן או בעלון המצורף