מידע לסטודנט

באתר תוכלו למצוא את המידע המלא לסטודנטים ולסטודנטים שבדרך, החל מתכנית הלימודים, דרך דרכי הרישום לאוניברסיטה, מידע על הקורסים הנלמדים בתכנית, שעות הקבלה של המרצים ואירועים מיוחדים המתקיימים במהלך שנת הלימודים.

במידה וחסר מידע או שנתקלת בבעיה, ניתן לפנות לרכזת התכנית לחקר סכסוכים, תמר יעקובוביץ

במזכירות התכנית, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00, חדר 3412 במדעי החברה

בטלפון: 02-5883056, או בדוא"ל: tamarya@savion.huji.ac.il

רישום לקורסים

רישום מקוון לקורסים לשנת הלימודים תשע"ז נעשה באמצעות מערכת הרישום-נט: מערכת מקוונת לרישום לקורסים 

המערכת מאפשרת קליטת תכנית לימודים ע"י בחירת מסלולים וקורסים.

בניית המערכת מתבצעת עצמאית ע"י הסטודנט. עם פתיחת מערכת הרישום לקורסים נקיים מספר ימים בהם נייעץ ונסייע באופן אישי לכל סטודנט (במדית הצורך) בבניית תכנית הלימודים

אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר על מערכת הרישום-נט ואופן הרישום בטרם כניסתך למערכת. 

מועדי הרישום:

מערכת הרישום לקורסים לסמסטר א' תפתח לסטודנטים בתאריך 7.9.16 עד לתאריך 15.9.16 ולאחר מכן תפתח בשנית מתאריך 25.9.16 ועד לשבועיים אחרי פתיחת שנת הלימודים.

תמיכה ומענה לשאלות:

  1. בכל שאלה טכנית ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו: 02-588-2888
  2. בכל שאלה בנושאים אקדמיים (כגון מבנה תכנית לימודים, פטורים מקורסים ועוד) יש לפנות לרכזת התכנית, תמר יעקובוביץ, באמצעות דוא"ל או בטל': 02-5883056

בנושאים שאינם טכניים או אקדמיים: ניתן ליצור קשר באמצעות הטופס הבא

רשימת קורסים

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכוסוכים לשנת הלימודים תשע"ז ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה

חקר סכסוכים ניהולם ויישובם

מסלו למחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשע"ז (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

37904

 

משא ומתן היבטים התנהגותיים א'

פרופ'  אילנה ריטוב

50768

 

גישות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

נטע קליגר וילנצ'יק

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר  צפירה גרבלסקי ליכטמן

50849

 

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע – הקורס יינתן בשפה האנגלית

ד"ר טוביאס אברכט הרטמן

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

פרופ' יפעת מעוז

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

פרופ' אילן יניב

54701

 

גישות ותאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים

פרופ'  איתן אלימי

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54708

 

סמינריון מחלקתי שנה א'

מורי התכנית

54709

 

סמינריון מחלקתי שנה ב'

מורי התנית 

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

יעל אילני

54713

 

מערכת המשפט כמערכת יישוב סכסוכים

פרופ'  משה נגבי

54715

 

מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות

ד"ר יהודית אורבך

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54742

 

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכים והפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל  

ד"ר  אפרת דסקל

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54748

 

גישות מתקדמות בחקר נרטיבים, זהויות ותפיסות בסכסוך

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט

ד"ר מיה כהנוב

 

קורסים פרקטיים - בין תיאוריה למעשה

בתכנית כמה קורסים (סנדאות מיומנות) בנושאים הקשורים לחקר סכסוכים:

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר  צפירה גרבלסקי ליכטמן

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

עו"ד יעל אילני

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54748

 

גישות מתקדמות בחקר נרטיבים, זהויות ותפיסות בסכסוך

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט

ד"ר מיה כהנוב

קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים מומלצים

התכנית לחקר סכסוכים מציעה בכל שנה כ-30 קורסים בחירה של יחידות שונות מהאוניברסיטה (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך ועובדה סויציאלית), הבולטים שבהם בשנת תשע"ז

מספר קורס

 שם הקורס

שם המרצה

38931

סינדרום הפילגש במזרח התיכון

 פרופ' אלי פודה

38940 

בין אביב לחורף: המהפכות בעולם הערבי ותוצאותיהן

פרופ' אלי פודה

40949

סדנה לניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדיים מר אמיתי הר לב

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים הקורס ילמד באנגלית ד"ר כריסטיאן באדן

49600

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה פרופ' איתי פישהנדלר

40935

מדיניות ניהול משאבי המים בישראל פרופ' איתי פישהנדלר

50904

בין כובש לקורבן: הקולנוע הישראלי והפלסטיני בתקופת האינתיפאדה

פרופ' רעיה מורג

56912

דילמות במדיניות ופילוסופיה פוליטית פרופ' אבנר דה שליט

56806

דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל פרופ' איתן אלימי

סילבוסים של קורסים

סילבוסים של הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשע"ז (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

37904

 

משא ומתן היבטים התנהגותיים א'

פרופ'  אילנה ריטוב

50768

 

גישות מחקר איכותיות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

נטע קליגר וילנצ'יק

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר  צפירה גרבלסקי ליכטמן

50921

 

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע – הקורס יינתן בשפה האנגלית

ד"ר טוביאס אברכט הרטמן

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

פרופ' יפעת מעוז

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ 

פרופ' אילן יניב

54701

 

גישות ותאוריות בחקר קונפליקטים 

פרופ'  איתן אלימי

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54708

 

סמינריון מחלקתי שנה א'

 מורי התכנית

54709

 

סמינריון מחלקתי שנה ב'

 מורי התכנית

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

יעל אילני

54713

 

מערכת המשפט כמערכת יישוב סכסוכים

פרופ'  משה נגבי

54715

 

מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות

ד"ר יהודית אורבך

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54742

 

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכים והפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל  

ד"ר  אפרת דסקל

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54748

 

גישות מתקדמות בחקר נרטיבים, זהויות ותפיסות בסכסוך

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט

ד"ר מיה כהנוב

 

שעות קבלה מרצים

פרופ' יפעת מעוז - ראש התכנית

שעות קבלה: יום ג' 17:30-16:30
חדר: 5409
טלפון: 02-5883210
דוא"ל  

 

פרופ' אילנה ריטוב
(בית הספר לחינוך)

שעות קבלה: בתאום מראש
חדר: 561
טלפון: 02-5881324
דוא"ל 

 

פרופ' אילן יניב
(פסיכולוגיה)

שעות קבלה: יום ה' 15:00-14:00
חדר: 3509
טלפון: 02-5883026
דוא"ל 

 

פרופ' איתן אלימי
(מדע המדינה)

שעות קבלה: יום ב' 17:15-16:15
חדר: 4319
טלפון: 02-5883264
דוא"ל 

 

פרופ' איתי פישהנדלר
(גאוגרפיה) 

שעות קבלה: יום ד' 14:00-14300
חדר: 4609
טלפון: 02-5883349
דוא”ל 

 

פרופ' אלי פודה
(לימודי האסלאם והמזרח התיכון)

שעות קבלה: יום ב' 12:00-11:00
חדר: 6403 (מדעי הרוח)
טלפון: 02-5883723
דוא"ל

 

פרופ' משה נגבי 
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ד' 16:30-15:30 (בתיאום מראש)
חדר: 5408
טלפון: 02-5883211 
דוא"ל 

 

ד"ר אפרת דסקל

שעות קבלה: יום ב' 19:00-18:00
דוא"ל 

 

ד"ר טוביאס אברכט הרטמן
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ב', 11:00-10:00
חדר: 5406
טלפון: 02-5880097
דוא"ל 

 

ד"ר יהודית אורבך

שעות קבלה: בתאום מראש
דוא"ל 

 

ד"ר יפתח רון

שעות קבלה:
סמסטר א' - יום א' 16:30-15:30
סמסטר ב' - יום ב' 17:00-16:00
חדר: 5425
טלפון: 02-5880323
דוא"ל

 

ד"ר מיה כהנוב 

שעות קבלה: יום ב' 19:00-18:00 (או בתיאום מראש)
חדר: 5425
טלפון: 02-5880323
דוא"ל

 

ד"ר נטע קליגלר וילנצ'יק
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ב', 15:00-14:00
חדר: 5411
טלפון: 02-5883385
דוא"ל 

 

ד"ר צפירה גרבלסקי ליכטמן
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ה' 11:00-10:00 (בתיאום מראש)
חדר: 5424
דוא"ל 

 

עו"ד יעל אילני

שעות קבלה: בתיאום מראש אחרי השיעור
דוא"ל

 

עו"ד יעל עזרתי

שעות קבלה: בתיאום מראש
דוא"ל 

 

עו"ד כרמית פנטון

שעות קבלה: בתיאום מראש
דוא"ל

 

מאיה דה פריס

שעות קבלה: יום ג' 11:00-10:00
חדר: 5425
טלפון: 02-5880323
דוא"ל 

 

טפסים

תכנית ההתמחות - פרקטיקום

כחלק מתכנית הלימודים לתואר מוסמך בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, אנו מציעים לסטודנטים את ההזדמנות להשתתף בקורס התמחות שמטרתו לחשוף אותם למקומות עבודה במגזר הציבורי ובתחום החברתי, וכן לאפשר להם לרכוש ולפתח כישורים בעבודה בתחומים אלו.

תכנית ההתמחות הינה חלק ממרכז המתמחים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית הפועל מזה כעשור. מרכז שוויץ והתכנית לחקר סכסוכים, יישובם וניהולם הם חלוצים בשילוב סטודנטים מצטיינים לתואר מוסמך בפרויקט זה.

בשנת-הלימודים תשע"ו, מאיה דה-פריס הנחתה את הסטודנטים המשתתפים בתכנית. להלן סיכומיה:

מאיה דה-פריס: 

אנו מציעים לסטודנטים שלנו הזדמנות להשתתף בתכנית התמחות במהלך לימודיהם לתואר השני במרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם. מטרת ההתמחות היא להעשיר את הסטודנטים מבחינת ידע תיאורטי בכל הקשור לניהול ויישוב סכסוכים ולהרחיב את החשיפה שלהם לשוק העבודה, הפרטי והציבורי. כמו גם לאפשר להם לרכוש מיומנויות מתאימות בשדות אלה.

ההשתתפות בתכנית ההתמחות כוללת תהליך מיון וראיונות אשר בסיומו סטודנטים מצטיינים בלבד מתקבלים. תכנית ההתמחות הינה חלק ממרכז המתמחים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית הפועל מזה כעשור.  

בשנת הלימודים תשע"ו הצלחנו לשלב את הסטודנטים שלנו במקומות התמחות מצוינים כמו: לשכות חברי כנסת, בית הנשיא, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ערוץ הכנסת, עיריית ירושלים ועוד. 

במסגרת תכנית ההתמחות הסטודנטים מחויבים להשתתף בקורס אקדמי המורכב ממפגשים אישיים ומפגשים כיתתיים. לצד עבודתם במקום ההתמחות הסטודנטים מצופים להגיש עבודת מחקר המתייחסת באופן ישיר להתמחות. כך, לאורך שנת הלימודים הסטודנטים נחשפים לכלי מחקר שונים, בדגש על מחקר איכותני. למידת שיטות וכלי המחקר נעשית תוך כדי התמודדות של הסטודנט עם בניית מערך המחקר, שאלת המחקר, בחירת מתודה מתאימה ועוד.

בסיום שנת הלימודים האקדמית הסטודנטים מציגים את מערך המחקר שלהם בפורמט של פוסטר בטקס סיום חגיגי.

לוח שנת הלימודים תשע"ז