תכנית הלימודים

התכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם היא תכנית בין-תחומית לתואר מוסמך והיא מתמקדת במחקר הנושאים של ניהול ויישוב סכסוכים בתחומים שונים.

בתכנית נלמדות הגישות התיאורטיות, האסטרטגיות והטכניקות לניהול סכסוכים ויישובם, לפתרון בעיות ודיאלוגים בין יחידים, קבוצות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, קהילות ומדינות.

התכנית מציעה קורסים תיאורטיים-עיוניים, מתודולוגיה לחקר סכסוכים, סדנאות מחקריות, סדנאות מיומנות להתמודדות עם סכסוכים ופעילות מעשית בארגונים העוסקים בפועל בניהול ויישוב סכסוכים.

התכנית כוללת הרצאות אורחים, סמינרים וכנסים המאפשרים מבט רחב ומגוון בתחומי הלימוד, המחקר והעשייה הרלבנטיים בנושא.

מידע לנרשם

מסלולי הלימוד

לימודי המ"א מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר)

דרישות כלליות לשני המסלולים

המועמדים שיתקבלו יחויבו בהשלמות מלימודי הב"א של הפקולטה, ויהיו חייבים ללמוד קורסים אלה בשנה א' ללימודי המוסמך, כאשר נדרש ציון ממוצע של 80 בקורסי ההשלמה (במידה ונדרש רק קורס אחד עליו להיות בציון 80 לפחות). ללא עמידה בתנאי זה, לא תהיה אפשרות להמשיך לשנה ב' בתואר. ניתן לפצל את לימודי ההשלמה. קורסי ההשלמה ייקבעו ע"י יועץ התכנית באופן אישי לכל תלמיד, מתוך רשימת הקורסים שלהלן:

        · מבוא לסטטיסטיקה

        · מבוא לסוציולוגיה או מבוא לפסיכולוגיה ללא פסיכולוגים

        · מבוא ליחסים בין-לאומיים או מבוא למדע המדינה: מושגים וגישות.

משך הלימודים לתואר:

לאור ייחודיות התכנית ומספר המקומות המצומצם בה, יתקבלו תלמידים אשר ילמדו תכנית לימודים מלאה ויסיימו את לימודיהם בשנתיים.

לצורך דיון במועמדות לתואר מוסמך בפקולטה למדעי החברה יש להציג את המסמכים הבאים:

גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים כולל ציון גמר (ממוצע סופי) לתואר בוגר, וכן אישור זכאות מקורי וחתום לתואר בוגר.

מי שטרם סיים את לימודיו לתואר בוגר, יש לשלוח גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים הכולל את כל הציונים עד כה (לרבות ציוני סמסטר א' לשנה"ל הנוכחית) וממוצע עדכני. בנוסף יש לצרף אישור ממוסד הלימודים על יתרת החובות לתואר. 

 

לאתר הרישום לאוניברסיטה לחצו כאן

 

תנאי קבלה

דרישות התכנית: 

התכנית תקלוט כ–20 בוגרים לשנה א' של לימודי המוסמך, וייעשה מאמץ לקבל בוגרים מחוגים שונים.

רשאים להגיש מועמדות בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 85 לפחות.

דרישות הפקולטה:

אם סיווג רמת האנגלית שלך אינו "פטור", יש להמציא אישור על "פטור ברמה אוניברסיטאית" על סמך בחינה פסיכומטרית/מבחן אמי"ר/מבחן אמיר"ם כתנאי לקבלתך לתואר מוסמך.

לתלמידי חו"ל, יש לגשת למבחן לקביעת רמת העברית הנדרשת ללימודי תואר מוסמך בפקולטה.

מבנה הלימודים


הלימודים לתואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים הינם לימודים דו שנתיים (ארבעה סמסטרים). הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע (ימי ב') לאורך כל שעות היום (20:00-8:00)

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול לא מחקרי

מסלול מחקרי

הסטודנטים בשני המסלולים נדרשים ללמוד

1. קורסי חובה:

א. עיוניים-תאורטיים

ב. מיומנות - כלים וטכניקות

ג. מתודולוגיים (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ד. סמניריון מחלקתי רב תחומי (חובת השתתפות פעילה במשך שנתיים)

ה. הסטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לקורס מיומנויות נוסף

2. קורסי בחירה:

א. של התכנית

ב. כלל אוניברסיטאיים (לא ניתן להתחייב שיילמדו ביום ב')

3. כתיבת עבודה סמינריונית

מסלול מחקרי

 

תנאי כניסה למסלול המחקרי (כתיבת תיזה לתואר שני)

למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי שנה ב' שלמדו בשנה א' ללימודי המ"א 18 נ"ז לפחות, הגישו עבודה סמינריונית אחת לפחות במסגרת הקורסים העיוניים-תיאורטיים, ממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת). 

למתקבלים לשנת הלימודים תשע"ח יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית עד סוף נובמבר 2018. את העבודה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2019. תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את קורס מיומנויות התיזה מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921. 

 

מבנה הלימודים במסלול המחקרי

קורסי חובה (24-19 נ"ז)

א.     קורסים עיוניים – תיאורטיים (9-8 נ"ז) - יש לבחור ארבעה קורסים מתוך שמונה אפשריים

ב.      קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים מתוך חמישה אפשריים

ג.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - יש לבחור בשנה הראשונה קורס אחד מתוך שלושה אפשריים 

ד.      סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי במשך שנתיים אקדמיות 

ה.      קורסי מיומנות לתלמידי המסלול המחקרי (2 נ"ז) - יש לבחור בשנה השנייה קורס אחד מתוך שניים אפשריים:

 • גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר (פרופ' יפעת מעוז)
 • פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך (פרופ' יפעת מעוז)

קורסי בחירה (11-6 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודה סמינריוניות – 4 נ"ז

התלמיד יכתוב עבודה סמינריוניות אחת בקורסים העיוניים-תיאורטיים של התכנית. על העבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס.

עבודה מחקרית

בנוסף לעבודות הסמינריוניות יכתוב התלמיד במסלול המחקרי עבודת גמר המבוססת על מחקר מקורי. עבודת הגמר יכולה להיכתב בפורמט של מאמר לפרסום או בפורמט ארוך יותר, כפי שמקובל בתחום שבו נכתבת העבודה. עבודת הגמר יכולה להיות הרחבה, העמקה או מיקוד של עבודה סמינריונית.  מדריך עבודת הגמר וקורא שני יקראו את העבודה ויעניקו את הציון לעבודת הגמר.

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים וציון של  80 לפחות בעבודה המחקרית.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול המחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      60%    

עבודת גמר  (תזה)       40%

 

מסלול לא מחקרי

מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי (יש לצבור 36 נ"ז לקבלת התואר):

 

קורסי חובה (22-17 נ"ז):

א.     קורסים עיוניים – תיאורטיים (9-8 נ"ז) - יש לבחור ארבעה קורסים מתוך שמונה אפשריים

ב.      קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים מתוך חמישה אפשריים

ג.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - יש לבחור בשנה הראשונה קורס אחד מתוך שלושה אפשריים 

ד.      סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי במשך שנתיים אקדמיות 

קורסי בחירה (11-6 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודות סמינריוניות- 8 נ"ז

התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות. אחת מהן לפחות בקורסים העיוניים-תיאורטיים ואחת בכל קורס (שו"ס) שיבחר. על כל עבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס

 

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים

 

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא-מחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      100%  

 

מסלול משלים מחקר ותנאי קבלה לדוקטורט

תנאי קבלה למסלול משלים למחקר 

למסלול משלים למחקר יוכלו להתקבל סטודנטים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת) וכן להמשיך ולהנחות את התלמיד לדוקטורט אם התיזה תכתב ברמה גבוהה (ציון של 90 לפחות). יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול משלים למחקר עד לסוף נובמבר 2017. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2018. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921 להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.   

תנאי קבלה לדוקטורט

ללימודי תואר שלישי  יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציון עבודת התיזה הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת)  לדוקטורט. יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה התחומית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול הדוקטורט. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921, וקורס נוסף לתלמידי דוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.  

פרקטיקום

מטרת ההתנסות המעשית (הפרקטיקום) היא לאפשר לסטודנטים לחוש איך מתנהלת התמודדות עם מצבי סכסוך הלכה למעשה.
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים ומטרותיה הן העשרת המטען האקדמי של המשתתפים, חשיפתם לעולם העשיר של העשייה החברתית והציבורית ורכישת מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה.
 
הקבלה לפרקטיקום מותנית בהצלחת המועמד/ת לעבור את תהליך המיון המוקדם. 
 
המשתתפים יתמחו במשך 8-6 שעות שבועיות (ללא שכר) בגופים שונים כגון: כנסת ישראל, ערוץ הכנסת, קול ישראל, בנק ישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תהליך ההתמחות ילווה בקורס שנתי ייעודי שיקנה למשתתפים 4 נ"ז.


רכזת התכנית: מאיה דה פריס 

תכנית בין-לאומית: משפט בין-לאומי ויישוב סכסוכים

רשימת קורסים

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכסוכים לשנת הלימודים תשע"ז ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה

חקר סכסוכים ניהולם ויישובם

מסלול מחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשע"ז (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

37904

 

משא ומתן היבטים התנהגותיים א'

פרופ'  אילנה ריטוב

50768

 

גישות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

נטע קליגר וילנצ'יק

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר צפירה גרבלסקי ליכטמן

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע – הקורס יינתן בשפה האנגלית

ד"ר טוביאס אברכט הרטמן

50921

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

פרופ' יפעת מעוז

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

פרופ' אילן יניב

54701

 

גישות ותאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים

פרופ'  איתן אלימי

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54708

 

סמינריון מחלקתי שנה א'

 מורי התכנית

54709

 

סמינריון מחלקתי שנה ב'

 מורי התכנית

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

יעל אילני

54713

 

מערכת המשפט כמערכת יישוב סכסוכים

פרופ'  משה נגבי

54715

 

מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות

ד"ר יהודית אורבך

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54742

 

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכים והפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל  

ד"ר  אפרת דסקל

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54748

 

גישות מתקדמות בחקר נרטיבים, זהויות ותפיסות בסכסוך

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית

ד"ר מיה כהנוב

קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים מומלצים

התכנית לחקר סכסוכים מציעה בכל שנה כ-30 קורסים בחירה של יחידות שונות מהאוניברסיטה (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך ועובדה סויציאלית), הבולטים שבהם בשנת תשע"ז

מספר קורס

 שם הקורס

שם המרצה

38931

סינדרום הפילגש במזרח התיכון

 פרופ' אלי פודה

38940 

בין אביב לחורף: המהפכות בעולם הערבי ותוצאותיהן

פרופ' אלי פודה

40949

סדנה לניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדיים מר אמיתי הר לב

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים הקורס ילמד באנגלית ד"ר כריסטיאן באדן

49600

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה פרופ' איתי פישהנדלר

40935

מדיניות ניהול משאבי המים בישראל פרופ' איתי פישהנדלר

50904

בין כובש לקורבן: הקולנוע הישראלי והפלסטיני בתקופת האינתיפאדה

פרופ' רעיה מורג

56912

דילמות במדיניות ופילוסופיה פוליטית פרופ' אבנר דה שליט

56806

דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל פרופ' איתן אלימי

תכנית אישית

תכנית אישית לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית בשילוב חקר סכסוכים

 
תכנית הלימודים לתואר מוסמך בחקר סכסוכים היא תכנית בין-תחומית המתמקדת במגוון הנושאים הקשורים לניהול ויישוב סכסוכים בתחומים שונים. בתכנית נלמדות הגישות התיאורטיות, האסטרטגיות והטכניקות לניהול סכסוכים ויישובם, לפתרון בעיות ודיאלוגים בין יחידים, קבוצות חברתיות, כלכליות ופוליטיות, קהילות ומדינות.
 
מתוך מטרה לחזק את העיסוק במחקר הפסיכולוגי הקשור לחקר סכסוכים, אנו מציעים לתלמידי מוסמך בחוג לפסיכולוגיה לשקול הצטרפות לתכנית לימודים אישית המשותפת לפסיכולוגיה ולחקר סכסוכים. סיום התכנית בהצלחה יעניק תואר מוסמך "כפול" במכסת לימודים של 52 נ"זים, על פי המפורט בהמשך.
 
כדי לעודד מחקר על היבטים התנהגותיים של קונפליקטים ומשא ומתן, נעשה מאמץ להעניק לתלמידים בתכנית זאת מלגת לימודים, בתנאי שישלימו כתיבת תזה במסגרת התכנית בתוך חמישה סמסטרים מתחילת לימודיהם.
 
התכנית תכלול קורסים בחקר סכסוכים (22 נ"ז) וקורסים בפסיכולוגיה (30 נ"ז), ניתן יהיה לאשר כמה מהקורסים בחקר סכסוכים כקורסי בחירה בפסיכולוגיה ולהיפך.
 
קורסי חובה בחקר סכסוכים 
 
קורסים עיוניים - תיאורטיים (10 נ"ז):
 • 54742 - היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של סכסוך (2 נ"ז)
 • 54701 - גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים (2 נ"ז)
 • 54715 -  מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות (2 נ"ז)
 • 54709 - סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז)
 • 54743 - בין מלחמות סייבר למשילות אינטרנט: על הסכסוכים והפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגטלי
             הלאומי והבין לאומי (2 נ"ז)
 
קורסי מיומנות - כלים וטכניקות (8-4 נ"ז):
יש לבחור שניים מתוך הקורסים הבאים:
 • 54741 - דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו לאומיים מתמשכים (4 נ"ז)
 • 51983 - משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן (3 נ"ז)
 • 54706 - מיומנויות בגישור (4 נ"ז)
 • 54750 - טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית (2 נ"ז)
 • 50817 - תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ (2 נ"ז)
 • 37904- משא ומתן - היבטים התנהגותיים  א' (2 נ"ז)
 
קורסי חובה בפסיכולוגיה
 
קורסים מתודולוגיים ותיאורטיים (16 נ"ז)
 • סמינר מחקר (4 נ"ז)
 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות (6 נ"ז)
 • נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרוסמינר (2 נ"ז)
 • סדנה בפסיכולוגיה חברתית (2 נ"ז) 
 • הדרכת עבודות מוסמך (2 נ"ז)
 • עבודת גמר

קורסי בחירה (16 נ"ז) - לפי הרשימה בשנתון של חקר סכסוכים ופסיכולוגיה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' יפעת  מעוז, ראש התכנית לחקר סכסוכים