רשימת קורסים

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכסוכים לשנת הלימודים תשע"ז ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה

חקר סכסוכים ניהולם ויישובם

מסלול מחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשע"ז (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

37904

 

משא ומתן היבטים התנהגותיים א'

פרופ'  אילנה ריטוב

50768

 

גישות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

נטע קליגר וילנצ'יק

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר צפירה גרבלסקי ליכטמן

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע – הקורס יינתן בשפה האנגלית

ד"ר טוביאס אברכט הרטמן

50921

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

פרופ' יפעת מעוז

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

פרופ' אילן יניב

54701

 

גישות ותאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים

פרופ'  איתן אלימי

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54708

 

סמינריון מחלקתי שנה א'

 מורי התכנית

54709

 

סמינריון מחלקתי שנה ב'

 מורי התכנית

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

יעל אילני

54713

 

מערכת המשפט כמערכת יישוב סכסוכים

פרופ'  משה נגבי

54715

 

מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות

ד"ר יהודית אורבך

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54742

 

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של סכסוך

פרופ' יפעת מעוז

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכים והפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל  

ד"ר  אפרת דסקל

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54748

 

גישות מתקדמות בחקר נרטיבים, זהויות ותפיסות בסכסוך

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית

ד"ר מיה כהנוב

קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים מומלצים

התכנית לחקר סכסוכים מציעה בכל שנה כ-30 קורסים בחירה של יחידות שונות מהאוניברסיטה (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך ועובדה סויציאלית), הבולטים שבהם בשנת תשע"ז

מספר קורס

 שם הקורס

שם המרצה

38931

סינדרום הפילגש במזרח התיכון

 פרופ' אלי פודה

38940 

בין אביב לחורף: המהפכות בעולם הערבי ותוצאותיהן

פרופ' אלי פודה

40949

סדנה לניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדיים מר אמיתי הר לב

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים הקורס ילמד באנגלית ד"ר כריסטיאן באדן

49600

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה פרופ' איתי פישהנדלר

40935

מדיניות ניהול משאבי המים בישראל פרופ' איתי פישהנדלר

50904

בין כובש לקורבן: הקולנוע הישראלי והפלסטיני בתקופת האינתיפאדה

פרופ' רעיה מורג

56912

דילמות במדיניות ופילוסופיה פוליטית פרופ' אבנר דה שליט

56806

דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל פרופ' איתן אלימי