אירועים והודעות

אירועים עתידיים

אירועים עתידיים

לשוניות ראשיות

 • סמינר מחלקתי

  מיקום: 
  חדר מדיה
  ב', 18/12/2017 - 12:15 עד 14:00

  נושא: Political considerations in the Work of International Tribunes
  מרצה: פרופ' יובל שני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
  תאריך: יום שני 18 בדצמבר 2017, בין השעות 14:00-12:30
 • סמינר מחלקתי

  מיקום: 
  חדר מדיה
  ב', 08/01/2018 - 12:15 עד 14:00

  נושא: The EU and its Approach to the Two State Solution
  מרצה: פרופ' גיא הרפז, הפקולטה למשפטים והמחלקה ליחב"ל, האוניברסיטה העברית
  תאריך: יום שני 1 בינואר 2018, בין השעות 14:00-12:30