פרופ' משה נגבי

משה נגבי
המחלקה לתקשורת ולעיתונאות; מרכז שוויץ לחקר סכסוכים
מדעי החברה, חדר 5408
02-5883211

אני מתמקד בניתוח הגבולות החוקיים, האתיים והמעשיים של חופש העיתונאי, ובהגבלות שמטילים עליו הן השלטון והן האינטרסים הכלכליים והמסחריים של בעלי כלי התקשורת, וכמו-כן בהשפעת העיתונות על זכויות האדם על שלטון החוק וזכויות האדם. אני מלמד את קורס החובה על חופש העיתונות, וקורסי בחירה וסמינריונים על אתיקה עיתונאית, הבעיות הייחודיות הכרוכות בסיקור ענייני ביטחון והליכים פליליים, והלחצים הלא-פורמליים שעימם מתמודד העיתונאי בעבודתו.