מרצים מן החוץ ועמיתי הוראה

טל הראל

טל הראל

המחלקה לתקשורת ולעיתונאות
התכנית לחקר סכסוכים
מדעי החברה, חדר 5315
יפתח רון

ד"ר יפתח רון

רכז סמינר מחלקתי; רכז פרויקטים אקדמיים ויועץ מתודולוגי
מדעי החברה, חדר 5425
02-5880323

מרצה, רכז פרויקטים אקדמי ויועץ מתודולוגי של מרכז שוויץ לחקר סכסוכים המרכז, ועמית מחקר בתר-דוקטוריאלי במכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן