Table of Contents

אודות

מרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם על שם ליסה וזיגי דניאל, הוא מרכז לימוד ומחקר בין-תחומי שהוקם בסיוע השוחרים של האוניברסיטה העברית בשוויץ, בשנת 1999. המרכז ממוקם בפקולטה למדעי החברה, בקמפוס הר הצופים, והוא פתוח לחוקרים ולתלמידים מתחומים שונים אשר יש להם עניין בנושאי המרכז. מטרות המרכז הן לעסוק בלימוד, מחקר והוראה של סכסוכים פנימיים ובין-לאומיים בעולם ובארץ, תוך התמקדות בגורמי הסכסוך, במניעתו, בניהולו וביישובו, כמו גם באסטרטגיות וטכניקות למניעה, ניהול ויישוב סכסוכים. המרכז עוסק בנושאים אלו דרך תחומים שונים, ביניהם פסיכולוגיה חברתית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת ועיתונאות, סוציולוגיה, חינוך ומשפטים.

המרכז כולל ארבעה סוגי פעילות מרכזיים:

  1. תכנית לימודים בין-תחומית לתואר שני ושלישי: התכנית מיועדת לסטודנטים אשר ממשיכים ללימודים מתקדמים, מתחומי מדעי החברה, ורוצים ללמוד ולרכוש מיומנות בניהול ויישוב סכסוכים, בתחומים שונים. חשיבותה של התכנית נעוצה בעניין ההולך וגובר בעולם ובארץ בלימוד סוגיות הקשורות למניעת סכסוכים, ניהולם ויישובם בדרכי שלום. התכנית מתמקדת בסכסוכים בין-לאומיים, כולל הסכסוך הישראלי-ערבי, סכסוכים אתניים, פוליטיים, כלכליים וחברתיים. דגש מיוחד יושם על חקר הסכסוכים בחברה הישראלית, ועל פיתוח דרכי התמודדות הרלוונטיות להקשר הפוליטי והתרבותי הישראלי.
  2. תכנית להכשרת מגשרים וניהול משא ומתן: התכנית מכשירה מגשרים לצורך השתלבות עתידית בשוק העבודה הישראלי. מגשרים, יחד עם הרשויות הרלוונטיות, יכולים להקל על מערכת משפט עמוסה יתר על המידה. סטודנטים שיש להם רקע בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, יחסים בין-לאומיים, חינוך, משפטים ותקשורת מתמקדים ברכישת מיומנות בתוך התכנית, יחד עם התמחות במשרדים קהילתיים, מוניציפאליים וממשלתיים. 
  3. מחקר: סטודנטים וחברי הסגל האקדמי של המרכז, חוקרים, בתאוריה ובפרקטיקה, ממדים מקומיים, אזוריים ובין-לאומיים של ניהול ויישוב סכסוכים. מאמרים שנכתבו על ידי אנשי המרכז מפורסמים במגוון הוצאות וכתבי עת שונים.
  4. שיתופי פעולה בין-לאומיים: המרכז שואף להפריה הדדית של רעיונות, בין חוקרים ואנשי מקצוע אשר מנתחים, מנהלים ומיישבים סכסוכים. מתקיימים סמינרים, סדנאות וועידות שמפגישים בין עמיתי מחקר לצורך מחקר משותף ופורה.

סטודנטים

מתוך המועמדים הרבים לתכנית לתואר שני של מרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, רק 20 מתקבלים. זאת, בהתבסס על ממוצע הציונים שלהם ותחומי לימודיהם. רוב הסטודנטים של המרכז מגיעים מהאוניברסיטה העברית. אחרים, מגיעים מאוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת בר-אילן והמרכז הבין-תחומי הרצליה. בנוסף, חלק מהסטודנטים מגיעים מאוניברסיטאות בחו"ל, כגון: ייל, ברנדייס, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, מקגיל, SOAS, נורת'ווסטרן, אוניברסיטת טקסס באוסטין ואוניברסיטת מרילנד. הסטודנטים של מרכז שוויץ מגיעים גם ממגוון רחב של דיסציפלינות, שכוללות יחסים בין-לאומיים, מדע המדינה, ספרות אנגלית, פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות, משפטים, ב.א. כללי, לימודי מזרח תיכון, לימודי אסלאם, היסטוריה ובלשנות.

בוגרים

בוגרי התכנית השתלבו בתפקידים, בחלקם בכירים ובכירים מאוד, בתחומים הבאים: 
- מכללות ואוניברסיטאות (מסלול אקדמי)
- משרד החוץ 
- משרד ראש הממשלה 
- ארגונים ללא מטרת רווח 
- גישור
- מדיה ועיתונאות