דוקטורנטים

דוקטורנטים בתכנית לחקר סכסוכים בשנת הלימודים תשע"ז

ציפורית גליק

נושא: ההשפעה המשלבת של מבנה אידיאולוגיה ורגשות על עמדות ונטייה להתנהגות בסכסוכים בין קבוצתיים
מנחה: פרופ' מאיה תמיר, פרופ עירן הלפרין

נחומי יפה

נושא: חסרונות בחברה החרדית 
מנחה: פרופ' אבנר דה-שליט

מיכל רז

נושא: דפוסי אינטראקציה בין קבוצות בחברה שסועה: מקרה מבחן של יחסי עבודה בצוותים סיעודיים מגוונים
מנחה: פרופ' דה-סביליה סינה הלנה, פרופ' יפעת מעוז 

טל שחף

נושא: איכות פוליטית: הערכת חברי פרלמנט במבט השוואתי בינלאומי
מנחה: פרופ' תמיר שפר