דוקטורנטים

דוקטורנטים בתכנית לחקר סכסוכים 

ענת רורמן

נושא: האם קונפליקט הופך אנשים לפחות אמפתיים? ההשפעה של חשיפה חוזרת לאלימות הקשורה לסכסוך על אמפתיה

מנחים: פרופ' עירן הלפרין, האוניברסיטה העברית. ד"ר רותי פליסקין, אוניברסיטת ליידן. פרופ' ד"ר יויניקה ואן דר טורן, אוניברסיטת ליידן, אוניברסיטת אוטרכט

יוסף ואן וייק

נושא: Intervention in the social acceptance of energy infrastructure: the role of compensation

מנחה: פרופ' איתי פישהנדלר, ד"ר ליאור הרמן

ציפורית גליק

נושא: ההשפעה המשלבת של מבנה אידיאולוגיה ורגשות על עמדות ונטייה להתנהגות בסכסוכים בין קבוצתיים
מנחה: פרופ' מאיה תמיר, פרופ עירן הלפרין