דוקטורנטים

דוקטורנטים בתכנית לחקר סכסוכים בשנת הלימודים תשע"ז

ציפורית גליק

נושא: ההשפעה המשלבת של מבנה אידיאולוגיה ורגשות על עמדות ונטייה להתנהגות בסכסוכים בין קבוצתיים
מנחה: פרופ' מאיה תמיר, פרופ עירן הלפרין

 

מיכל רז

נושא: דפוסי אינטראקציה בין קבוצות בחברה שסועה: מקרה מבחן של יחסי עבודה בצוותים סיעודיים מגוונים
מנחה: פרופ' דה-סביליה סינה הלנה, פרופ' יפעת מעוז