כנסים

מלבד הסמינריונים המחלקתיים של התכנית, המתקיים אחת לחודש במהלך שנת הלימודים, מקיים מרכז שוויץ לחקר סכסוכים כנסים בהיקפים שונים, חלקם תוך שיתוף פעולה עם מכונים באוניברסיטה העברית וגופים נוספים.

See also: כנסים