מבנה הלימודים


הלימודים לתואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים הינם לימודים דו שנתיים (ארבעה סמסטרים). הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע (ימי ב') לאורך כל שעות היום (20:00-8:00)

קיימת אפשרות ללמוד את התואר במסלול הלא מחקרי בשנה אחת (על פני לפחות שלושה ימים בשבוע). מרבית הלימודים באפשרות זו מתקיימים בשפה האנגלית.

 

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול לא מחקרי

מסלול מחקרי- מעבר למסלול זה יתאפשר רק בשנה ב'. לתנאי המעבר לחצו כאן.

 

הסטודנטים בשני המסלולים נדרשים ללמוד

1. קורסי חובה:

א. קורס רקע (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ב. עיוניים-תאורטיים (שלושה במהלך שנים א+ב)

ג. מיומנות - כלים וטכניקות (שניים במהלך שנים א+ב)

ד. מתודולוגיים (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ה. סמניריון מחלקתי רב תחומי (חובת השתתפות פעילה בבמהלך שנה א או ב)

ו. הסטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לקורס מיוחד לכתבי תזה.

2. קורסי בחירה:

א. של התכנית

ב. כלל אוניברסיטאיים (לא ניתן להתחייב שיילמדו ביום ב')

3. כתיבת עבודה סמינריונית

א. במסלול הלא מחקרי שתי עבודות במהלך שנים א+ב

ב. במסלול המחקרי עבודה אחת במהלך שנה א'

פרטים מלאים אודות הקורסים הניתנים בכל אשכול ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה או בקובץ המצורף כאן