סקרים ישראלים-פלסטינים משותפים

פרויקט הסקרים הישראלים-הפלסטינים המשותפים הינו יוזמה משותפת של מכון הארי ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז הפלשתינאי למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה (PSR), ובתמיכת קרן אדנאואר בירושלים וברמאללה.

המדגם הפלסטיני מייצג את תושבי הגדה רצועת עזה ומזרח ירושלים וכולל כ-1270 מרואיינים מגיל 18 ומעלה שמרואיינים ב-127 מקומות בגדה וברצועת עזה, בראיונות פנים אל פנים. גודל טעות הדגימה הוא 3%. המדגם הישראלי כולל כ-600 מרואיינים שמרואיינים בעברית, ערבית ורוסית, וגודל טעות הדגימה הוא 4.5%.

הסקרים מתוכננים ומנוהלים בידי פרופ' יפעת מעוז מהמכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן למען קידום השלום, ומהמחלקה לתקשורת ועיתונאות המכהנת כראש מרכז שוויץ לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית בירושלים וע"י פרופ' חליל שקאקי ראש המכון למדיניות וחקר דעת קהל (PSR) ברמאללה. עד דצמבר 2012, הסקרים בצד הישראלי תוכננו ונוהלו על ידי פרופ' יעקב שמיר מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות ומכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים, שאף יזם את הפרויקט.

לפרטים נוספים על הסקר הפלסטיני נא לפנות לפרופ' חליל שקאקי, בדוא"ל  pcpsr@pcpsr.org ועל הסקר הישראלי לפרופ' יפעת מעוז בדוא"ל msifat@mscc.huji.ac.il . 
 

הצוות הישראלי

יפעת מעוז, חוקרת ראשית

יפעת מעוז היא פרופ' מן המניין מהמכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן למען קידום השלום ומהמחלקה
לתקשורת ועיתונאות, המכהנת כראש מרכז שוויץ לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית בירושלים. 
לשעבר ראש מכון סמארט לתקשורת באוניברסיטת העברית בירושלים (2013-2008).

פרופ' מעוז היא פסיכולוגית חברתית, המתמקדת בפסיכולוגיה ותקשורת ביחסים בין-קבוצתיים וסכסוך. 
תחומי העניין העיקריים שלה כוללים היבטים פסיכולוגיים, מוסריים ותקשורתיים בסכסוך ועשיית שלום, 
עיבוד קוגניטיבי של מידע חברתי ופוליטי, דינמיקה של תקשורת בין-קבוצתית בסכסוך, מודלים של מפגשים בין-קבוצתיים, תגובות קהל, דעת קהל בסכסוך ועשיית שלום. 

 

 

פרופ' יפעת מעוז - חוקרת ראשית 

 

רותם נגר, מנהלת שותפה בפרויקט

רותם נגר היא דוקטורנטית במחלקה לתקשורת ועיתונאות ובמרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ודוקטורנטית עמיתה במכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן למען קידום השלום.

היא סיימה תואר ב.א בהצטיינות בתקשורת וסוציולוגיה (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2008) וסיימה
מ.א בהצטיינות ביישוב סכסוכים וסוציולוגיה (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2011). 

תחומי המחקר שלה הם היבטים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים ותקשורתיים בסכסוכים ויישובם, כולל סוגיות הנוגעות לנכונות להכיר ביריב בסכסוך.

 

 

רותם נגר - מנהלת שותפה בפרויקט

 

 

 

יוסי דוד, מנהל שותף פרויקט

וסי דוד הוא דוקטורנט במחלקה לתקשורת ועיתונאות ובמרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ודוקטורנט עמית במכון למחקר ע"ש הרי ס' טרומן למען קידום השלום.

הוא סיים תואר ב.א. בתקשורת וסוציולוגיה (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2010) ותואר מ.א בהצטיינות בתקשורת פוליטית (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2013).

תחומי המחקר שלו הם תקשורת פוליטית, דעת קהל, לימודי מגדר, תאוריה קווירית והיבטים תקשורתיים בסכסוכים א-סימטריים.

 

 

 

 

יוסי דוד - מנהל שותף בפרויקט

 

סקר דעת קהל ישראלי-פלסטיני משותף, יוני 2015

כך עולה מממצאי הסקר:

בשנה האחרונה, התמיכה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים פחתה הן בקרב הישראלים והן בקרב הפלסטינים; כיום רק 51% מקרב הישראלים ומקרב הפלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות לשני עמים. באותו הזמן, שני הצדדים ממשיכים לראות בכוונות של הצד השני כמהוות איום קיומי.

כך עולה מממצאי הסקר האחרון שנערך במשותף על ידי מכון הרי ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה (PSR). הסקר המשותף נערך בתמיכת קרן אדנאואר בירושלים וברמאללה.

 

סקר דעת קהל ישראלי-פלסטיני משותף, דצמבר 2014

כך עולה מממצאי הסקר:

בעקבות מבצע צוק איתן (המלחמה בעזה בקיץ 2014) והמתיחות הגוברת בירושלים ובגדה המערבית, 60% מקרב הפלסטינים - אבל  רק 39% מקרב  הישראלים - חושבים ששני הצדדים יחזרו למשא ומתן. תפיסות האיום הדדיות גבוהות מאוד כש-82% מהפלסטינים  ו-55% מהישראלים חשים איום מכוונותיו של הצד השני.

כך עולה מממצאי הסקר האחרון שנערך במשותף על ידי מכון הרי  ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה (PSR). הסקר המשותף נערך בתמיכת קרן אדנאואר בירושלים וברמאללה.

 

סקר דעת קהל ישראלי-פלסטיני משותף, יוני 2014

כך עולה מממצאי הסקר:

למרות ההפסקה במשא ומתן הישראלי פלסטיני הרשמי, 66% מקרב הפלסטינים ו-52% מקרב הישראלים סבורים כי המשא ומתן יתחדש בקרוב. באותו הזמן, שני הצדדים ממשיכים לראות בכוונות של הצד השני כמהוות איום קיומי. בנוגע לעמדות לגבי פתרונות לסכסוך, ובאופן העקבי עם ממצאים קודמים - 62% מקרב הישראלים ו-54% מקרב הפלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות לשני עמים.  

כך עולה מממצאי הסקר האחרון שנערך במשותף על ידי מכון הרי ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה .(PSR) הסקר המשותף נערך בתמיכת קרן אדנאואר בירושלים וברמאללה.

 

סקר דעת קהל ישראלי-פלסטיני משותף, דצמבר 2013

כך עולה מממצאי הסקר:

רוב בציבור הישראלי (63%) ובציבור הפלסטיני (53%) תומכים בהצעת המשא ומתן שעל סדר היום - פתרון שתי-מדינות לשני עמים. עם זאת, תפיסות האיום הדדיות מאוד גבוהות ו-83% מהפלסטינים ו-55%  מהישראלים חשים איום מכוונותיו של הצד השני.

כך עולה מממצאי הסקר האחרון שנערך במשותף על ידי מכון הרי  ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז  הפלסטיני למדיניות  ולחקר דעת קהל ברמאללה (PSR). הסקר המשותף נערך בתמיכת קרן אדנאואר בירושלים וברמאללה.

 

סקר דעת קהל ישראלי-פלסטיני משותף, יוני 2013

כך עולה מממצאי הסקר:

למרות יוזמת מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי לפעול לחידוש תהליך השלום והשינויים שהוכנסו ביוזמת השלום הערבית המביעים הסכמה לחילופי שטח טריטוריאליים מינימאליים, שני הצדדים מביעים פאסימיות בנוגע לתהליך השלום ולתמיכה ביוזמת השלום הערבית.

כך עולה מממצאי הסקר האחרון שנערך במשותף על ידי מכון הרי ס' טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה (PSR). הסקר המשותף נערך בתמיכת קרן אדנאואר בירושלים וברמאללה.

 

דעת הקהל הישראלית-יהודית בסכסוך הישראלי-פלסטיני: מגמות לאורך השנים

תמיכת יהודים-ישראלים בפינוי רוב ההתנחלויות מחולקת על פי עמדות פוליטיות

 

תמיכת יהודים-ישראלים בפינוי רוב ההתנחלויות מחולקת על פי מין

 

תמיכת יהודים-ישראלים בפתרון שתי מדינות לשני עמים מחולק על פי מין

 

תמיכת יהודים-ישראלים בפתרון שתי מדינות לשני עמים מחולק לעמדות פוליטיות

 

יהודים-ישראלים מודאגים מכך שהם או בני משפחתם עלולים להיפגע על ידי ערבים בחיי היום יום שלהם מחולק לפי מגדר

יהודים-ישראלים מודאגים מכך שהם או בני משפחתם עלולים להיפגע על ידי ערבים בחיי היום יום שלהם מחולק לפי עמדות פוליטיות