קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים מומלצים

התכנית לחקר סכסוכים מציעה בכל שנה כ-30 קורסים בחירה של יחידות שונות מהאוניברסיטה (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך ועובדה סויציאלית), הבולטים שבהם בשנת תשע"ח

 

מספר הקורס

שם הקורס

שם המרצה

38931

 

סינדרום הפילגש: ישראל במזרח התיכון 2016-1948

 

פרופ' אלי פודה

 

49600

 

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

 

פרופ' איתי פישהנדלר

50904

 

בין כובש לקורבן: הקולנוע הישראלי והפלסטיני בתקופת האינתיפאדה

 

פרופ' רעיה מורג

 

50064

 

קולנוע בעין הסכסוך

 

פרופ' רעיה מורג

 

40965

 

יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גיאופוליטיות

 

פרופ' איתי פישהנדלר

 

58892

 

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית

 

ד"ר כריסטיאן טאואר

 

58728

 

הסוגיות המרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיני

 

ד"ר שאול אריאלי