שעות קבלה מרצים

פרופ' יפעת מעוז - ראש התכנית

שעות קבלה: יום ג' 17:30-16:30
חדר: 5409
טלפון: 02-5883210
דוא"ל  

 

פרופ' אילנה ריטוב
(בית הספר לחינוך)

שעות קבלה: בתאום מראש
חדר: 561
טלפון: 02-5881324
דוא"ל 

 

פרופ' אילן יניב
(פסיכולוגיה)

שעות קבלה: יום ה' 15:00-14:00
חדר: 3509
טלפון: 02-5883026
דוא"ל 

 

פרופ' איתן אלימי
(סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)

שעות קבלה: יום ג' 16:30-15:30
חדר: 4529
טלפון: 
דוא"ל 

 

פרופ' איתי פישהנדלר
(גאוגרפיה) 

שעות קבלה: יום ד' 14:00-14300
חדר: 4609
טלפון: 02-5883349
דוא”ל 

 

פרופ' אלי פודה
(לימודי האסלאם והמזרח התיכון)

שעות קבלה: יום ב' 12:00-11:00
חדר: 6403 (מדעי הרוח)
טלפון: 02-5883723
דוא"ל

 

פרופ' משה נגבי 
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ד' 16:30-15:30 (בתיאום מראש)
חדר: 5408
טלפון: 02-5883211 
דוא"ל 

 

ד"ר אפרת דסקל

שעות קבלה: יום ב' 19:00-18:00
דוא"ל 

 

ד"ר טוביאס אברכט הרטמן
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ב', 11:00-10:00
חדר: 5406
טלפון: 02-5880097
דוא"ל 

 

ד"ר יהודית אורבך

שעות קבלה: בתאום מראש
דוא"ל 

 

ד"ר יפתח רון

שעות קבלה:
סמסטר א' - יום א' 16:30-15:30
סמסטר ב' - יום ב' 17:00-16:00
חדר: 5425
טלפון: 02-5880323
דוא"ל

 

ד"ר מיה כהנוב 

שעות קבלה: יום ב' 19:00-18:00 (או בתיאום מראש)
חדר: 5425
טלפון: 02-5880323
דוא"ל

 

ד"ר נטע קליגלר וילנצ'יק
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ב', 15:00-14:00
חדר: 5411
טלפון: 02-5883385
דוא"ל 

 

ד"ר צפירה גרבלסקי ליכטמן
(תקשורת ועיתונאות)

שעות קבלה: יום ה' 11:00-10:00 (בתיאום מראש)
חדר: 5424
דוא"ל 

 

עו"ד יעל אילני

שעות קבלה: בתיאום מראש אחרי השיעור
דוא"ל

 

עו"ד יעל עזרתי

שעות קבלה: בתיאום מראש
דוא"ל 

 

עו"ד כרמית פנטון

שעות קבלה: בתיאום מראש
דוא"ל

 

מאיה דה פריס

שעות קבלה: יום ג' 11:00-10:00
חדר: 5425
טלפון: 02-5880323
דוא"ל