תכנית אישית

תכנית אישית לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית בשילוב חקר סכסוכים

 
תכנית הלימודים לתואר מוסמך בחקר סכסוכים היא תכנית בין-תחומית המתמקדת במגוון הנושאים הקשורים לניהול ויישוב סכסוכים בתחומים שונים. בתכנית נלמדות הגישות התיאורטיות, האסטרטגיות והטכניקות לניהול סכסוכים ויישובם, לפתרון בעיות ודיאלוגים בין יחידים, קבוצות חברתיות, כלכליות ופוליטיות, קהילות ומדינות.
 
מתוך מטרה לחזק את העיסוק במחקר הפסיכולוגי הקשור לחקר סכסוכים, אנו מציעים לתלמידי מוסמך בחוג לפסיכולוגיה לשקול הצטרפות לתכנית לימודים אישית המשותפת לפסיכולוגיה ולחקר סכסוכים. סיום התכנית בהצלחה יעניק תואר מוסמך "כפול" במכסת לימודים של 52 נ"זים, על פי המפורט בהמשך.
 
כדי לעודד מחקר על היבטים התנהגותיים של קונפליקטים ומשא ומתן, נעשה מאמץ להעניק לתלמידים בתכנית זאת מלגת לימודים, בתנאי שישלימו כתיבת תזה במסגרת התכנית בתוך חמישה סמסטרים מתחילת לימודיהם.
 
התכנית תכלול קורסים בחקר סכסוכים (22 נ"ז) וקורסים בפסיכולוגיה (30 נ"ז), ניתן יהיה לאשר כמה מהקורסים בחקר סכסוכים כקורסי בחירה בפסיכולוגיה ולהיפך.
 
קורסי חובה בחקר סכסוכים 
 
קורסים עיוניים - תיאורטיים (11 נ"ז):
 • 54702 - פסיכולוגיה וחברה בסכסוך (3 נ"ז)
 • 54701 - גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים (2 נ"ז)
 • 54715 -  מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות (2 נ"ז)
 • 54709 - סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז)
 • 54705 - גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים (2 נ"ז)
 
קורסי מיומנות - כלים וטכניקות (8-4 נ"ז):
יש לבחור שניים מתוך הקורסים הבאים:
 • 54741 - דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו לאומיים מתמשכים (4 נ"ז)
 • 51983 - משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן (3 נ"ז)
 • 54706 - מיומנויות בגישור (4 נ"ז)
 • 54750 - טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית (2 נ"ז)
 • 50817 - תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ (2 נ"ז)
 • 37904- משא ומתן - היבטים התנהגותיים  א' (2 נ"ז)
 
קורסי חובה בפסיכולוגיה
 
קורסים מתודולוגיים ותיאורטיים (16 נ"ז)
 • סמינר מחקר (4 נ"ז)
 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות (6 נ"ז)
 • נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרוסמינר (2 נ"ז)
 • סדנה בפסיכולוגיה חברתית (2 נ"ז) 
 • הדרכת עבודות מוסמך (2 נ"ז)
 • עבודת גמר

קורסי בחירה (16 נ"ז) - לפי הרשימה בשנתון של חקר סכסוכים ופסיכולוגיה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' יפעת  מעוז, ראש התכנית לחקר סכסוכים