תכנית ההתמחות - פרקטיקום

כחלק מתכנית הלימודים לתואר מוסמך בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, אנו מציעים לסטודנטים את ההזדמנות להשתתף בקורס התמחות שמטרתו לחשוף אותם למקומות עבודה במגזר הציבורי ובתחום החברתי, וכן לאפשר להם לרכוש ולפתח כישורים בעבודה בתחומים אלו.

תכנית ההתמחות הינה חלק ממרכז המתמחים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית הפועל מזה כעשור. מרכז שוויץ והתכנית לחקר סכסוכים, יישובם וניהולם הם חלוצים בשילוב סטודנטים מצטיינים לתואר מוסמך בפרויקט זה.

בשנת-הלימודים תשע"ו, מאיה דה-פריס הנחתה את הסטודנטים המשתתפים בתכנית. להלן סיכומיה:

מאיה דה-פריס: 

אנו מציעים לסטודנטים שלנו הזדמנות להשתתף בתכנית התמחות במהלך לימודיהם לתואר השני במרכז שוויץ לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם. מטרת ההתמחות היא להעשיר את הסטודנטים מבחינת ידע תיאורטי בכל הקשור לניהול ויישוב סכסוכים ולהרחיב את החשיפה שלהם לשוק העבודה, הפרטי והציבורי. כמו גם לאפשר להם לרכוש מיומנויות מתאימות בשדות אלה.

ההשתתפות בתכנית ההתמחות כוללת תהליך מיון וראיונות אשר בסיומו סטודנטים מצטיינים בלבד מתקבלים. תכנית ההתמחות הינה חלק ממרכז המתמחים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית הפועל מזה כעשור.  

בשנת הלימודים תשע"ו הצלחנו לשלב את הסטודנטים שלנו במקומות התמחות מצוינים כמו: לשכות חברי כנסת, בית הנשיא, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ערוץ הכנסת, עיריית ירושלים ועוד. 

במסגרת תכנית ההתמחות הסטודנטים מחויבים להשתתף בקורס אקדמי המורכב ממפגשים אישיים ומפגשים כיתתיים. לצד עבודתם במקום ההתמחות הסטודנטים מצופים להגיש עבודת מחקר המתייחסת באופן ישיר להתמחות. כך, לאורך שנת הלימודים הסטודנטים נחשפים לכלי מחקר שונים, בדגש על מחקר איכותני. למידת שיטות וכלי המחקר נעשית תוך כדי התמודדות של הסטודנט עם בניית מערך המחקר, שאלת המחקר, בחירת מתודה מתאימה ועוד.

בסיום שנת הלימודים האקדמית הסטודנטים מציגים את מערך המחקר שלהם בפורמט של פוסטר בטקס סיום חגיגי.