רשימת קורסים

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכוסוכים לשנת הלימודים תשע"ז ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה

חקר סכסוכים ניהולם ויישובם

מסלו למחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשע"ח (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

 

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכים עבודה

 

עו"ד יעל אילני

 

54705

 

גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים

 

ד"ר יובל בנזימן

 

54701

 

גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים

 

פרופ' איתן אלימי

 

54715

 

מקונפליקט לפיוס בין עמים ומדינות

 

ד"ר יהודית אורבך

 

54708

 

סמינר מחלקתי בין תחומי

 

מרצה אורח משתנה

 

54709

 

סמינר מחלקתי בין תחומי

 

מרצה אורח משתנה

 

54713

 

מערכת המשפט במערכת יישוב סכסוכים

 

פרופ' משה נגבי

 

54749

 

פרקטיקום

 

מאיה דה פריס

 

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע

 

ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן
באנגלית

 

54714

 

מו"מ אפקטיבי, גישור ויישוב סכסוכים

 

ד"ר יובל בזימן
באנגלית

 

50903

 

שיח פוליטי במרחב הציבורי

 

פרופ' זוהר קמפף

 

54741

 

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

 

 

ד"ר מיה כהנוב

 

 

50059

 

פרופגנדה: רדיפה פוליטית בסכסוך חברתי

 

ד"ר כריסטיאן באדן
באנגלית

 

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

 

פרופ' יפעת מעוז

 

54718

 

דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן
באנגלית

 

54706

 

גישור

 

עו"ד כרמית פנטון

 

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

 

פרופ' אילן יניב

 

54702

 

פסיכולוגיה וחברה בסכסוך

 

פרופ' יפעת מעוז
באנגלית

 

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

 

פרופ' יפעת מעוז

 

54703

 

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב תרבותיות

 

ד"ר יפתח רון

 

50768

 

שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

 

ד"ר נטע קליגר וילנצ'יק

 

54707

 

גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים

 

ד"ר יובל בנזימן

 

37904

 

משא ומתן היבטים תרבותיים

 

ד"ר אילנה ריטוב

 

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה ומעשה

 

ד"ר מיה כהנוב

 

50817

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

 

ד"ר צפירה גרבלסקי ליכטמן

50518

שיטות מתקדמות ללמידת שיח ציבורי ותקשורתי בסכסוך פוליטי

ד"ר כריסטיאן באדן
באנגלית

 

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכי םוהפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל

 

ד"ר אפרת דקסל

 

54745

 

גישור הלכה למעשה

 

עו"ד יעל עזרתי

 

50921

 

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות בסכסוך

 

פרופ' יפעת מעוז

 

 

קורסים פרקטיים - בין תיאוריה למעשה

בתכנית כמה קורסים (סנדאות מיומנות) בנושאים הקשורים לחקר סכסוכים:

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר  צפירה גרבלסקי ליכטמן

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

עו"ד יעל אילני

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54703

 

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב תרבותיות

 

 

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט

ד"ר מיה כהנוב

54707

גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים מומלצים

התכנית לחקר סכסוכים מציעה בכל שנה כ-30 קורסים בחירה של יחידות שונות מהאוניברסיטה (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך ועובדה סויציאלית), הבולטים שבהם בשנת תשע"ח

 

מספר הקורס

שם הקורס

שם המרצה

38931

 

סינדרום הפילגש: ישראל במזרח התיכון 2016-1948

 

פרופ' אלי פודה

 

49600

 

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

 

פרופ' איתי פישהנדלר

50904

 

בין כובש לקורבן: הקולנוע הישראלי והפלסטיני בתקופת האינתיפאדה

 

פרופ' רעיה מורג

 

50064

 

קולנוע בעין הסכסוך

 

פרופ' רעיה מורג

 

40965

 

יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גיאופוליטיות

 

פרופ' איתי פישהנדלר

 

58892

 

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית

 

ד"ר כריסטיאן טאואר

 

58728

 

הסוגיות המרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיני

 

ד"ר שאול אריאלי