קורסים פרקטיים - בין תיאוריה למעשה

בתכנית כמה קורסים (סנדאות מיומנות) בנושאים הקשורים לחקר סכסוכים:

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

50817

 

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

ד"ר  צפירה גרבלסקי ליכטמן

54706

 

גישור

עו"ד כרמית פנטון

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכי עבודה

עו"ד יעל אילני

54741

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

54745

 

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54703

 

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב תרבותיות

 

 

ד"ר יפתח רון

54749

 

פרקטיקום

מאיה דה פריס

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט

ד"ר מיה כהנוב

54707

גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן