תכנית חד שנתית בשפה האנגלית

החל משנת הלימודים תשע"ט נפתחה במרכז שוויץ תכנית לימודים בשפה האנגלית אותה ניתן לסיים בשנת לימודים אחת.

פרטים מלאים על התכנית ניתן למצוא כאן או בעלון המצורף