סמינר מחלקתי

תאריך: 
ב', 13/11/2017 - 12:15 עד 14:00

See also: אירועים
מיקום: 
חדר מדיה
נושא: From Left to Rights: Guatemalan Women's Struggles for Justice
מרצה: ד"ר טל ניצן, מכון דיוויס ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית
תאריך: יום שני 13 בנובמבר 2017, בין השעות 14:00-12:30