ברכות חמות למצטייני הדיקאן בהוראה: ד״ר יובל בנזימן, פרופ׳ צפירה גרבלסקי וגב׳ טל הראל!

דצמבר 22, 2020