ברכות חמות למצטייני הדיקאן בהוראה: ד״ר יובל בנזימן, פרופ׳ צפירה גרבלסקי וגב׳ טל הראל!

22 דצמבר, 2020