ברכות לד"ר סער רווה

נובמבר 20, 2016
תכנית לחקר סכסוכים מברכת את ד״ר סער רווה לרגל אישור עבודת הדוקטורט וקבלת התואר הדוקטור
עבודתו של סער, שאושרה בסוף חודש אוקטובר עוסקת בלמידה צבאית במסגרת עימות 'בעצימות נמוכה' - צה"ל והעימות הישראלי פלסטיני
ונעשתה בהנחיית פרופ' אלון פלד (המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית), פרופ' אמריטוס רענן ליפשיץ (המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה) ופרופ' יעקב בר-סימן טוב ז"ל (מייסד התכנית לחקר סכסוכים וראש התוכנית בעשור הראשון לקיומה)
בהצלחה לסער בהמשך דרכו
See also: חדשות