התוכנית לחקר סכסוכים מברכת את ד"ר ציפורית גליק לרגל אישור עבודת הדוקטורט וקבלת התואר דוקטור

1 דצמבר, 2020