התוכנית לחקר סכסוכים מברכת את ד"ר ציפורית גליק לרגל אישור עבודת הדוקטורט וקבלת התואר דוקטור

דצמבר 1, 2020