ערב עיון במלאת ארבע שנים לפטירתו של מייסד מרכז שוויץ פרופ' יעקב בר סימן-טוב