פורסם לוח הסמינרים לסמסטר א'

ספטמבר 11, 2017

אנחנו שמחים לפרסם את לוח הסמינרים המחלקתיים לסמסטר א' במהלכם נארח את ד"ר טל ניצן, פרופ' יובל שני ופרופ' גיא הרפז

סמינרים מחלקתיים סמסטר א

See also: חדשות