פורסמה חוברת ההתמחויות סמגרת הפרקטיקום לשנת תשע"ח

אוקטובר 24, 2017
סטודנטים הרשומים לקורס 54749 - פרקטיקום מוזמנים לצפות בחורת ההתמחויות שפורסמה הבוקר
See also: חדשות