קורסים חדשים בתכנית לחקר סכסוכים

ספטמבר 30, 2016

התכנית לחקר סכסוכים גאה להציג את הקורסים החדשים בתכנית לשנת הלימודים תשע"ז

54743 - בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט (ד"ר אפרת דסקל) 

מתקפות סייבר, פרטיות ומעקב, חסימת רשתות חברתיות, ניטראליות רשת, זכויות דיגיטליות, והונאות אינטרנט - אלו הם רק חלק מהנושאים בהם נדון בקורס זה אשר בוחן את הסכסוכים והפשרות המתרחשים (בלי ידיעתנו) "מאחורי הקלעים" בתחום מדיניות האינטרנט בארץ ובעולם.

מרחב הסייבר מהווה זירה נוספת בה שחקנים פוליטיים וחברתיים שונים - מדינות, תאגידי אינטרנט, ארגוני חברה אזרחית וגופים בין-לאומיים הפועלים בחסות האו"ם - נאבקים על שליטה, זאת כחלק אינטגרלי מהסכסוכים הלאומיים והבין-לאומיים המתקיימים "בעולם האמתי". במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים על אודות השחקנים הפוליטיים והחברתיים השונים הפועלים במרחב זה וידעו לנתח לעומק את המאבקים הפוליטיים, הכלכליים, המשפטיים, הטכנולוגיים והחברתיים אשר מעצבים ומכוננים את המרחב האינטרנטי בו אנו חיים ופועלים.

50987 - השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע (ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן)

Would you consider The X-Men as a Holocaust movie? How do movies shape the memory of the Holocaust? Is there only one distinct Holocaust memory or are we confronted with conflicting, even competing memories? How far do media gain access to past experiences and how far do they mediate, or even cure (?), traumatic memories? What are the "Era of the Witness" and what is "Postmemory"?
The course "The Holocaust, Collective Memory and Cinema" will introduce important theoretical concepts of collective, communicative, cultural, media and post-memory and apply these approaches to different narrative and documentary films that 'revive', 're-enact' or remember the Shoah.
We will watch and analyze sequences from different movies and discuss the impact of the past on the present, how movies 'negotiate', 'harmonize' or 'disturb' the past, the interplay of cinema and conflicting memories and the notion of migrating images and traveling memories that interrelate very different traumatic events and historical experiences in a transnational perspective.
The students will present particular cinematic case studies and review selected films that will include 'classic' examples such as Schindler's List as well as recent award winning films such as Ida or Son of Saul

54742 - היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של סכסוך (פרופ' יפעת מעוז)

הקורס יעסוק ביסודות הפסיכולוגיים והחברתיים של סכסוכים ופתרונם. כמו כן, יתמקד הקורס בהקניית מיומנויות מתקדמות לעריכת מחקר וכתיבת טקסט טקדמי בתחומים אלו. התלמידים ירכשו את הידע הרלבנטי לגבי היסודות הפסיכולוגיים והחברתיים של הסכסוך ויהיו מסוגלים לערוך מחקר ולכתוב טקסט אקדמי בנושא

40935 - מדיניות ניהול משאבי המים בישראל (פרופ' איתי פישהנדלר)

הקורס סוקר את מצאי המים בישראל המים;  את הצרכים של הסקטורים השונים; את תהליך קבלת ההחלטות בדבר הקצאת מים בישראל; והסיבות לכשל בניהול בר קיימא של משאב זה. כן, הקורס דן בדרכים ליישב סכסוכי מים בין סקטורים שונים בישראל. בחלק הראשון של הקורס יסקרו מקורות המים השונים בישראל, אופן חלוקתם ותיבחן הרקע האידאולוגי -פוליטי מאחורי אופי הקצאת המים לאורך השנים. בחלקו השני של הקורס נבחן את השפעת התמורות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות על אופן חלוקת משאב המים וניהולו. דגש יינתן על הירידה בחשיבות החקלאות לצד הדרישה לספק מים למגזרים חדשים כדוגמת מים לטבע, מים לירדן ולרשות הפלסטינאית, כל זאת על רקע בצורות תדירות. בחלקו השלישי של הקורס יופיעו בפני התלמידים נציגי צרכני המים כדוגמת נציגי מים טבע, מים לחקלאות, מים לפלסטינים ועוד, אשר יציגו את צרכיהם ואת הפתרונות שלהם. בחלק האחרון של הקורס התלמידים יציגו את עבודתם יקבלו משוב מהכיתה.  

See also: חדשות