• ברכות לד״ר מאיה דה- פריס לקבלתה לפוסט דוקטורט בקינגס קולג, לונדון ובמרכז שוויץ לחקר סכסוכים

מרץ 9, 2020