פרופ' אילנה ריטוב

אילנה ריטוב
בית הספר לחינוך;
לשעבר ראש התכנית לחקר סכסוכים (2012-2009)
בית הספר לחינוך, חדר 561
02-5881356

פרופ' אילנה ריטוב היא חברת מחלקה בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית. היא חוקרת בתחום הפסיכולוגיה של שיפוט וקבלת החלטות, עם דגש מיוחד על החלטות בהקשר חברתי. הנושאים שהיא חוקרת כוללים, בין היתר, את הגורמים להתנהגות אלטרויסטית, תפקידה של השוואה החברתית, וההשלכות של האבחנה בין החלטות אבסטרקטיות להחלטות שעניינן יחידים מזוהים. אילנה ריטוב עומדת בראש מרכז המצויינות למחקר אמפירי של קבלת החלטות והמשפט באוניברסיטה העברית והיא חברה גם במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית.