פרופ' גבריאל הורנצ'יק

גבריאל הורנצ'יק
ראש בית הספר לחינוך
בית הספר לחינוך, חדר 444/431
02-5882031/11

פרופ' גבריאל הורנצ'יק הוא ראש החוג לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר העיקריים שלו הם: היבטים פסיכולוגיים של זהות אתנית ותרבותית; זהות והסתגלות של מיעוטים ומהגרים; מהגרים בבתי ספר; מעברי זהות. פרופ' הורנצ'יק עמד בראש הצוות הישראלי של ICSEY (מחקר בינלאומי השוואתי של נוער אתנו-תרבותי), והוא משתתף כעת במחקר השוואתי על נשירה גלויה וסמויה בקרב ילדים מהגרים וחברים בקבוצות מיעוט