ד"ר צפירה גרבלסקי-ליכטמן

צפירה גרבלסקי-ליכטמן
המחלקה לתקשורת ולעיתונאות
מדעי החברה, חדר 5424

חוקרת בנושאים של תקשורת פוליטית, שכנוע, השפעה, מגדר, תקשורת בין-אישית, משא ומתן ופרסום.