גב' רעות ישראלי

מנהלת אתר האינטרנט
רכזת ויועצת התכנית לחקר סכסוכים;
מדעי החברה, חדר 3412
02-5883056
reutisr@savion.huji.ac.il