תכנית הלימודים

התכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם היא תכנית בין-תחומית לתואר מוסמך והיא מתמקדת במחקר הנושאים של ניהול ויישוב סכסוכים בתחומים שונים.

בתכנית נלמדות הגישות התיאורטיות, האסטרטגיות והטכניקות לניהול סכסוכים ויישובם, לפתרון בעיות ודיאלוגים בין יחידים, קבוצות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, קהילות ומדינות.

התכנית מציעה קורסים תיאורטיים-עיוניים, מתודולוגיה לחקר סכסוכים, סדנאות מחקריות, סדנאות מיומנות להתמודדות עם סכסוכים ופעילות מעשית בארגונים העוסקים בפועל בניהול ויישוב סכסוכים.

התכנית כוללת הרצאות אורחים, סמינרים וכנסים המאפשרים מבט רחב ומגוון בתחומי הלימוד, המחקר והעשייה הרלבנטיים בנושא.

מידע לנרשם

מסלולי הלימוד

לימודי המ"א מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

מסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר)

דרישות כלליות לשני המסלולים

המועמדים שיתקבלו יחויבו בהשלמות מלימודי הב"א של הפקולטה, ויהיו חייבים ללמוד קורסים אלה בשנה א' ללימודי המוסמך, כאשר נדרש ציון ממוצע של 80 בקורסי ההשלמה (במידה ונדרש רק קורס אחד עליו להיות בציון 80 לפחות). ללא עמידה בתנאי זה, לא תהיה אפשרות להמשיך לשנה ב' בתואר. ניתן לפצל את לימודי ההשלמה. קורסי ההשלמה ייקבעו ע"י יועץ התכנית באופן אישי לכל תלמיד, מתוך רשימת הקורסים שלהלן:

        · מבוא לסטטיסטיקה

        · מבוא לסוציולוגיה או מבוא לפסיכולוגיה ללא פסיכולוגים

        · מבוא ליחסים בין-לאומיים או מבוא למדע המדינה: מושגים וגישות.

משך הלימודים לתואר:

לאור ייחודיות התכנית ומספר המקומות המצומצם בה, יתקבלו תלמידים אשר ילמדו תכנית לימודים מלאה ויסיימו את לימודיהם בשנתיים.

לצורך דיון במועמדות לתואר מוסמך בפקולטה למדעי החברה יש להציג את המסמכים הבאים:

גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים כולל ציון גמר (ממוצע סופי) לתואר בוגר, וכן אישור זכאות מקורי וחתום לתואר בוגר.

מי שטרם סיים את לימודיו לתואר בוגר, יש לשלוח גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים הכולל את כל הציונים עד כה (לרבות ציוני סמסטר א' לשנה"ל הנוכחית) וממוצע עדכני. בנוסף יש לצרף אישור ממוסד הלימודים על יתרת החובות לתואר. 

 

לאתר הרישום לאוניברסיטה לחצו כאן

 

תנאי קבלה

דרישות התכנית: 

התכנית תקלוט כ–20 בוגרים לשנה א' של לימודי המוסמך, וייעשה מאמץ לקבל בוגרים מחוגים שונים.

רשאים להגיש מועמדות בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 85 לפחות.

דרישות הפקולטה:

אם סיווג רמת האנגלית שלך אינו "פטור", יש להמציא אישור על "פטור ברמה אוניברסיטאית" על סמך בחינה פסיכומטרית/מבחן אמי"ר/מבחן אמיר"ם כתנאי לקבלתך לתואר מוסמך.

לתלמידי חו"ל, יש לגשת למבחן לקביעת רמת העברית הנדרשת ללימודי תואר מוסמך בפקולטה.

מבנה הלימודים


הלימודים לתואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים הינם לימודים דו שנתיים (ארבעה סמסטרים). הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע (ימי ב') לאורך כל שעות היום (20:00-8:00)

קיימת אפשרות ללמוד את התואר במסלול הלא מחקרי בשנה אחת (על פני לפחות שלושה ימים בשבוע). מרבית הלימודים באפשרות זו מתקיימים בשפה האנגלית.

 

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול לא מחקרי

מסלול מחקרי- מעבר למסלול זה יתאפשר רק בשנה ב'. לתנאי המעבר לחצו כאן.

 

הסטודנטים בשני המסלולים נדרשים ללמוד

1. קורסי חובה:

א. קורס רקע (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ב. עיוניים-תאורטיים (שלושה במהלך שנים א+ב)

ג. מיומנות - כלים וטכניקות (שניים במהלך שנים א+ב)

ד. מתודולוגיים (חובה ללמוד בשנה א' לתואר)

ה. סמניריון מחלקתי רב תחומי (חובת השתתפות פעילה בבמהלך שנה א או ב)

ו. הסטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לקורס מיוחד לכתבי תזה.

2. קורסי בחירה:

א. של התכנית

ב. כלל אוניברסיטאיים (לא ניתן להתחייב שיילמדו ביום ב')

3. כתיבת עבודה סמינריונית

א. במסלול הלא מחקרי שתי עבודות במהלך שנים א+ב

ב. במסלול המחקרי עבודה אחת במהלך שנה א'

פרטים מלאים אודות הקורסים הניתנים בכל אשכול ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה או בקובץ המצורף כאן

 

מסלול מחקרי

 

תנאי כניסה למסלול המחקרי (כתיבת תיזה לתואר שני)

למסלול המחקרי יוכלו להתקבל תלמידי שנה ב' שלמדו בשנה א' ללימודי המ"א 18 נ"ז לפחות, הגישו עבודה סמינריונית אחת לפחות במסגרת הקורסים העיוניים-תיאורטיים, ממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת). 

למתקבלים לשנת הלימודים תשע"ח יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית עד סוף נובמבר 2018. את העבודה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2019. תלמידי המסלול המחקרי מחוייבים ללמוד בשנת הלימודים השנייה שלהם לתואר שני את קורס מיומנויות התיזה מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921. 

 

מבנה הלימודים במסלול המחקרי

קורסי חובה (23-17 נ"ז)

א.     קורס רקע (2 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר

ב.     קורסים עיוניים – תיאורטיים (7-6 נ"ז) - יש לבחור שלושה קורסים במהלך שנים א+ב

ג.      קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים במהלך שנים א+ב

ד.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר, יש לבחור קורס אחד

ה.      סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א' או ב'

ו.      קורסי מיומנות לתלמידי המסלול המחקרי (2 נ"ז) - יש לבחור בשנה השנייה קורס אחד מתוך שניים

 • גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר (פרופ' יפעת מעוז)
 • פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות סכסוך (פרופ' יפעת מעוז)

קורסי בחירה (13-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודה סמינריוניות – 4 נ"ז

התלמיד יכתוב עבודה סמינריוניות אחת בקורסים העיוניים-תיאורטיים של התכנית. על העבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס.

עבודה מחקרית

בנוסף לעבודות הסמינריוניות יכתוב התלמיד במסלול המחקרי עבודת גמר המבוססת על מחקר מקורי. עבודת הגמר יכולה להיכתב בפורמט של מאמר לפרסום או בפורמט ארוך יותר, כפי שמקובל בתחום שבו נכתבת העבודה. עבודת הגמר יכולה להיות הרחבה, העמקה או מיקוד של עבודה סמינריונית.  מדריך עבודת הגמר וקורא שני יקראו את העבודה ויעניקו את הציון לעבודת הגמר.

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים וציון של  80 לפחות בעבודה המחקרית.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול המחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      60%    

עבודת גמר  (תזה)       40%

 

מסלול לא מחקרי

מבנה הלימודים במסלול הלא מחקרי (יש לצבור 36 נ"ז לקבלת התואר):

 

קורסי חובה (21-15 נ"ז):

א.      קורס רקע (2 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה א'

ב.      קורסים עיוניים – תיאורטיים (7-6 נ"ז) - יש לבחור שלושה קורסים במהלך שנים א+ב

ג.       קורסי מיומנות – כלים וטכניקות (8-4 נ"ז) - יש לבחור שני קורסים במהלך שנים א+ב

ד.       קורסים מתודולוגים (3 נ"ז) - חובה ללמוד בשנה הראשונה לתואר, יש לבחור קורס אחד

ה.       סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז) - חובת נוכחות בסמינר המחלקתי בשנה א' או ב'

 

קורסי בחירה (13-7 נ"ז)

התלמיד יבחר קורסים מקורסי הבחירה של התכנית או מאחד משני האשכולות הבאים:

אשכול פוליטי, בין-לאומי, משפטי, תקשורתי.

אשכול פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מגדרי, קולנועי.

עבודות סמינריוניות- 8 נ"ז

התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות. אחת מהן לפחות בקורסים העיוניים-תיאורטיים ואחת בכל קורס (שו"ס) שיבחר. על כל עבודה יקבל התלמיד 4 נ"ז נוספים בנוסף לנ"זים הניתנים על הקורס

 

זכאות למוסמך

תלמיד יהיה זכאי למוסמך אם קיבל ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסים

 

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא-מחקרי

ממוצע ציוני הקורסים      100%  

 

מסלול משלים מחקר ותנאי קבלה לדוקטורט

תנאי קבלה למסלול משלים למחקר 

למסלול משלים למחקר יוכלו להתקבל סטודנטים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציוני כל העבודות הסמינריוניות לתואר שני שהוגשו על ידיהם הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את עבודת התיזה של של התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת) וכן להמשיך ולהנחות את התלמיד לדוקטורט אם התיזה תכתב ברמה גבוהה (ציון של 90 לפחות). יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה האקדמית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול משלים למחקר עד לסוף נובמבר 2017. את עבודת התיזה (נוסח סופי באישור המנחה) יש להגיש עד סוף דצמבר 2018. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921 להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.   

תנאי קבלה לדוקטורט

ללימודי תואר שלישי  יוכלו להתקבל תלמידים אשר סיימו וסגרו את לימודי התואר השני וממוצע ציוניהם הוא 90 לפחות, וציון עבודת התיזה הוא 90 לפחות. בנוסף, על התלמידים לצרף אישור רשמי של איש סגל בכיר באוניברסיטה העברית (שאינו מרצה מבחוץ ואינו במסלול הנלווה) על נכונות להנחות באופן פעיל את התלמיד או התלמידה כמנחה יחיד או מרכזי (אם מדובר בהנחייה משותפת)  לדוקטורט. יש להגיש לאישור את נושא העבודה ואישור המנחה לוועדה התחומית של התכנית וכן את גליונות הציונים הרלבנטיים לצורך הרשמה והקבלה למסלול הדוקטורט. תלמידי המסלול מחוייבים ללמוד את קורס מיומנויות מחקר מספר 50999 או את הקורס החלופי 50921, וקורס נוסף לתלמידי דוקטורט, להשתתף בסמינר המחלקתי, וללמוד וקורסי השלמה לפי שיקול הועדה והמנחה.  

פרקטיקום

מטרת ההתנסות המעשית (הפרקטיקום) היא לאפשר לסטודנטים לחוש איך מתנהלת התמודדות עם מצבי סכסוך הלכה למעשה.
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים ומטרותיה הן העשרת המטען האקדמי של המשתתפים, חשיפתם לעולם העשיר של העשייה החברתית והציבורית ורכישת מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה.
 
הקבלה לפרקטיקום מותנית בהצלחת המועמד/ת לעבור את תהליך המיון המוקדם. 
 
המשתתפים יתמחו במשך 8-6 שעות שבועיות (ללא שכר) בגופים שונים כגון: כנסת ישראל, ערוץ הכנסת, קול ישראל, בנק ישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תהליך ההתמחות ילווה בקורס שנתי ייעודי שיקנה למשתתפים 4 נ"ז.


רכזת התכנית: מאיה דה פריס 

תכנית חד שנתית בשפה האנגלית

החל משנת הלימודים תשע"ט נפתחה במרכז שוויץ תכנית לימודים בשפה האנגלית אותה ניתן לסיים בשנת לימודים אחת.

פרטים מלאים על התכנית ניתן למצוא כאן או בעלון המצורף

 

 

רשימת קורסים

 

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכוסוכים לשנת הלימודים תשע"ז ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה

חקר סכסוכים ניהולם ויישובם

מסלו למחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשע"ח (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

 

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכים עבודה

 

עו"ד יעל אילני

 

54705

 

גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים

 

ד"ר יובל בנזימן

 

54701

 

גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים

 

פרופ' איתן אלימי

 

54715

 

מקונפליקט לפיוס בין עמים ומדינות

 

ד"ר יהודית אורבך

 

54708

 

סמינר מחלקתי בין תחומי

 

מרצה אורח משתנה

 

54709

 

סמינר מחלקתי בין תחומי

 

מרצה אורח משתנה

 

54749

 

פרקטיקום

 

מאיה דה פריס

 

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע

 

ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן
באנגלית

 

54714

 

מו"מ אפקטיבי, גישור ויישוב סכסוכים

 

ד"ר יובל בזימן
באנגלית

 

50903

 

שיח פוליטי במרחב הציבורי

 

פרופ' זוהר קמפף

 

54741

 

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

 

 

ד"ר מיה כהנוב

 

 

50059

 

פרופגנדה: רדיפה פוליטית בסכסוך חברתי

 

ד"ר כריסטיאן באדן
באנגלית

 

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

 

פרופ' יפעת מעוז

 

54718

 

דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן
באנגלית

 

54706

 

גישור

 

עו"ד כרמית פנטון

 

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

 

פרופ' אילן יניב

 

54702

 

פסיכולוגיה וחברה בסכסוך

 

פרופ' יפעת מעוז
באנגלית

 

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

 

פרופ' יפעת מעוז

 

54703

 

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב תרבותיות

 

ד"ר יפתח רון

 

50768

 

שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

 

ד"ר נטע קליגר וילנצ'יק

 

54707

 

גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים

 

ד"ר יובל בנזימן

 

37904

 

משא ומתן היבטים תרבותיים

 

ד"ר אילנה ריטוב

 

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה ומעשה

 

ד"ר מיה כהנוב

 

50817

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

 

ד"ר צפירה גרבלסקי ליכטמן

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים

ד"ר כריסטיאן באדן
באנגלית

 

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכי םוהפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל

 

ד"ר אפרת דקסל

 

54745

 

גישור הלכה למעשה

 

עו"ד יעל עזרתי

 

50921

 

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות בסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

 

 

 

50070

 

תהליכי צדק מעברי בהיבטים פוליטיים תרבותיים ומדיה

ד"ר אלכסנדרה הרפרוי-מישלר

 

50068

 

ביטחון סייבר- טכנולוגיה, מדיניות ופוליטיקה

ד"ר דמיטרי אפשטיין

 

קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים מומלצים

 

התכנית לחקר סכסוכים מציעה בכל שנה כ-30 קורסים בחירה של יחידות שונות מהאוניברסיטה (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך ועובדה סויציאלית), הבולטים שבהם בשנת תשע"ח

 

מספר הקורס

שם הקורס

שם המרצה

38931

 

סינדרום הפילגש: ישראל במזרח התיכון 2016-1948

 

פרופ' אלי פודה

 

49600

 

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

 

פרופ' איתי פישהנדלר

50904

 

בין כובש לקורבן: הקולנוע הישראלי והפלסטיני בתקופת האינתיפאדה

 

פרופ' רעיה מורג

 

50064

 

קולנוע בעין הסכסוך

 

פרופ' רעיה מורג

 

40965

 

יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות בעידן של תמורות גיאופוליטיות

 

פרופ' איתי פישהנדלר

 

58892

 

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית

 

ד"ר כריסטיאן טאואר

 

58728

 

הסוגיות המרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטיני

 

ד"ר שאול אריאלי

 

 

 

 

 

 

תכנית אישית

תכנית אישית לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית בשילוב חקר סכסוכים

 
תכנית הלימודים לתואר מוסמך בחקר סכסוכים היא תכנית בין-תחומית המתמקדת במגוון הנושאים הקשורים לניהול ויישוב סכסוכים בתחומים שונים. בתכנית נלמדות הגישות התיאורטיות, האסטרטגיות והטכניקות לניהול סכסוכים ויישובם, לפתרון בעיות ודיאלוגים בין יחידים, קבוצות חברתיות, כלכליות ופוליטיות, קהילות ומדינות.
 
מתוך מטרה לחזק את העיסוק במחקר הפסיכולוגי הקשור לחקר סכסוכים, אנו מציעים לתלמידי מוסמך בחוג לפסיכולוגיה לשקול הצטרפות לתכנית לימודים אישית המשותפת לפסיכולוגיה ולחקר סכסוכים. סיום התכנית בהצלחה יעניק תואר מוסמך "כפול" במכסת לימודים של 52 נ"זים, על פי המפורט בהמשך.
 
כדי לעודד מחקר על היבטים התנהגותיים של קונפליקטים ומשא ומתן, נעשה מאמץ להעניק לתלמידים בתכנית זאת מלגת לימודים, בתנאי שישלימו כתיבת תזה במסגרת התכנית בתוך חמישה סמסטרים מתחילת לימודיהם.
 
התכנית תכלול קורסים בחקר סכסוכים (22 נ"ז) וקורסים בפסיכולוגיה (30 נ"ז), ניתן יהיה לאשר כמה מהקורסים בחקר סכסוכים כקורסי בחירה בפסיכולוגיה ולהיפך.
 
קורסי חובה בחקר סכסוכים 
 
קורסים עיוניים - תיאורטיים (11 נ"ז):
 • 54702 - פסיכולוגיה וחברה בסכסוך (3 נ"ז)
 • 54701 - גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים (2 נ"ז)
 • 54715 -  מקונפליקט לפיוס ביחסים בין עמים ומדינות (2 נ"ז)
 • 54709 - סמינר מחלקתי בין תחומי (2 נ"ז)
 • 54705 - גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים (2 נ"ז)
 
קורסי מיומנות - כלים וטכניקות (8-4 נ"ז):
יש לבחור שניים מתוך הקורסים הבאים:
 • 54741 - דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו לאומיים מתמשכים (4 נ"ז)
 • 51983 - משחקי סימולציה ותהליכי משא ומתן (3 נ"ז)
 • 54706 - מיומנויות בגישור (4 נ"ז)
 • 54750 - טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית (2 נ"ז)
 • 50817 - תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ (2 נ"ז)
 • 37904- משא ומתן - היבטים התנהגותיים  א' (2 נ"ז)
 
קורסי חובה בפסיכולוגיה
 
קורסים מתודולוגיים ותיאורטיים (16 נ"ז)
 • סמינר מחקר (4 נ"ז)
 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות (6 נ"ז)
 • נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרוסמינר (2 נ"ז)
 • סדנה בפסיכולוגיה חברתית (2 נ"ז) 
 • הדרכת עבודות מוסמך (2 נ"ז)
 • עבודת גמר

קורסי בחירה (16 נ"ז) - לפי הרשימה בשנתון של חקר סכסוכים ופסיכולוגיה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' יפעת  מעוז, ראש התכנית לחקר סכסוכים