• conflict_poster_2021
 • הרשמה לתכנית פתוחה
 • ההרשמה נפתחה
 • הקורס של צפירה
 • אומנות השכנוע
 • אינטראקציות מילוליות
 • מציאות
 • גישות
 • דיאלוג
 • ההרשמה נפתחה
 • words
 • התערבויות פסיכולוגיות
 • זהות
 • כעג
 • הירשמו עכשיו

מרכז שוויץ הוא מרכז בין תחומי העוסק במחקר ובהוראה בנושא של חקר סכסוכים.

התכנית לתואר מוסמך בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם מתפרסת על פני תחומים שונים תוך התמקדות במחקר הנושאים הקשורים בחקר סכסוכים.

בתכנית נלמדות גישות תיאורטיות, אסטרטגיות, וטכניקות לניהול סכסוכים וליישובם, ולפתרון בעיות בין יחידים, קבוצות חברתיות, כלכליות, פוליטיות, קהילות ומדינות.

הרשמה לתואר שני