מחקר

במרכז שוויץ לחקר סכסוכים תכנית לימודים לתלמידי מוסמך מחקרי, במסגרתה הסטודנטים מגישים בתום שנתיים של לימודים עבודת תזה, בהנחיית אחד מחברי הסגל הבכיר בתכנית. סטודנטים אלה זוכים למלגות מחקר על פי התקדמות כתיבת התזה.

החל משנת תשע"ה, זוכים שני דוקטורנטים/פוסט דוקטורנטים מצטיינים בתכנית במלגת הנס גוט דרייפוס בתחום חקר הסכסוכים והמשפט. המלגה בסכום של 5,750 $ לשנה לכל זוכה, משמשת את החוקרים הצעירים לקידום המחקר בתחום האספקטים הפסיכולוגיים, סוציולוגיים ופוליטיים של ניהול ויישוב סכסוכים.

בנוסף, כיום לומדים בתכנית שבעה דוקטורנטים, כשרבים נוספים סיימו את עבודת הדוקטורט שלהם במסגרת המרכז במהלך שנות פעילותו, חלקם השתלבו כחברי סגל באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם.