Table of Contents

צור קשר

מזכירות התכנית לחקר סכסוכים ממוקמת בפקולטה למדעי החברה חדר 3412 (גוש 4).

שעות קבלת הקהל במזכירות בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00

טלפון: 02-5883056

פקס:  02-5880004

תמר יעקובוביץ - רכזת התכנית

דוא"ל: tamarya@savion.huji.ac.il

דוא"ל: crmr@savion.huji.ac.il

 

פרופ' יפעת מעוז - ראש מרכז שוויץ והתכנית לחקר סכסוכים

דוא"ל: msifat@gmail.com