סגל בכיר

אלי פודה

פרופ' אלי פודה

החוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון
02-5883723
elie.podeh@mail.huji.ac.il
מדעי הרוח, חדר 6403

פרופ' אלי פודה מתמחה בנושאי מצרים, יחסי ישראל-ערב, המערכת הבין-ערבית, חינוך ותרבות בעולם הערבי. כיהן כראש החוג בשנים 2009-2004.

זהר קמפף

פרופ' זהר קמפף

המחלקה לתקשורת ולעיתונאות
לשעבר ראש התכנית לחקר סכסוכים (2014-2013)
02-5881778
Zohar.kampf@mail.huji.ac.il
מדעי החברה, חדר 5405

אילנה ריטוב

פרופ' אילנה ריטוב

בית הספר לחינוך;
לשעבר ראש התכנית לחקר סכסוכים (2012-2009)
02-5881356
ilana.ritov@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 561

פרופ' אילנה ריטוב היא חברת מחלקה בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית.