ד"ר יובל בנזימן

יובל בנזימן
התכנית לחקר סכסכים
הפקולטה למדעי החברה, חדר 3515

 

מומחה לחקר סכסוכים אשר עוסק בתחום וחוקר אותו. תחומי העניין שלו כוללים משא ומתן דיפלומטי בערוץ רשמי ולא רשמי (ערוץ שני), תפיסה חברתית של סכסוכים בעולם המשתנה בין מלחמות ישנות למלחמות חדשות, טקסטים בדיוניים (קולנוע וספרות) בחברות בסכסוך, ונרטיבים של חברות בסכסוך. הגישה המחקרית של יובל היא אינטרדיסציפלינרית וחוצה שדות אקדמיים מסורתיים: במחקריו ובהרצאותיו הוא מאגד תיאוריות ומתודולוגיות מפסיכולוגיה חברתית, לימודי תרבות, מדע המדינה, לימודי ישראל, יחסים בין לאומיים ולימודי סכסוכים ושלום. הוא מלמד קורסים תאורטיים של חקר סכסוכים, קורסי מיומנויות וקורסים העוסקים במקרי-מבחן ספציפיים של סכסוכים. פרסומיו האחרונים היו בכתבי העת: Negotiation Journal, Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, Peace and Conflict Studies, ו-Dynamics of Asymmetric Conflict