תכנית הלימודים

התכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם היא תכנית בין-תחומית לתואר מוסמך והיא מתמקדת במחקר הנושאים של ניהול ויישוב סכסוכים בתחומים שונים.

בתכנית נלמדות הגישות התיאורטיות, האסטרטגיות והטכניקות לניהול סכסוכים ויישובם, לפתרון בעיות ודיאלוגים בין יחידים, קבוצות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, קהילות ומדינות.

התכנית מציעה קורסים תיאורטיים-עיוניים, מתודולוגיה לחקר סכסוכים, סדנאות מחקריות, סדנאות מיומנות להתמודדות עם סכסוכים ופעילות מעשית בארגונים העוסקים בפועל בניהול ויישוב סכסוכים.

התכנית כוללת הרצאות אורחים, סמינרים וכנסים המאפשרים מבט רחב ומגוון בתחומי הלימוד, המחקר והעשייה הרלבנטיים בנושא.