רשימת קורסים

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכוסוכים לשנת הלימודים תש"פ ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה- חקר סכסוכים ניהולם ויישובם- מסלול מחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

קורסים הנלמדים בתוכנית (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאים)

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

54712

ניהול ויישוב סכסוכים עבודה

עו"ד ד"ר יעל אילני

54700

מציאות ובדיון - ייצוג סכסוכים בתרבות הישראלית

ד"ר יובל בנזימן
54721

אינטראקציות מילוליות ולא מילוליות בפוליטיקה ובסכסוך

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן
50064

קולנוע בעין הסכסוך

פרופ' רעיה מורג

54705

גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן

 

54715

מקונפליקט לפיוס בין עמים ומדינות

ד"ר יהודית אורבך

54708

סמינר מחלקתי בין תחומי

מרצה אורח משתנה

54749

פרקטיקום

ד"ר מאיה דה פריס

50987

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע

ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן
באנגלית

54714

מו"מ אפקטיבי, גישור ויישוב סכסוכים

ד"ר יובל בזימן
באנגלית

50903

שיח פוליטי במרחב הציבורי

פרופ' זוהר קמפף

54716

תהליכים פסיכולוגיים ויצירתיים בניהול קונפליקטים בין אישיים ופוליטיים 

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

54720

אומנות השכנוע וניהול רושם בסכסוך ובהקשרים בין אישיים ובין קבוצתיים

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

54741

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

ד"ר מיה כהנוב

 

54718

דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן
באנגלית

54706

גישור

עו"ד כרמית פנטון

50058

תקשורת מחאה גלובלית

 

פרופ' כריסטיאן באדן
באנגלית

51983

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

פרופ' אילן יניב

54702

פסיכולוגיה וחברה בסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

50812

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

54703

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב תרבותיות

ד"ר יפתח רון

50768

שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

ד"ר נטע קליגר וילנצ'יק

54707

גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן

37904

משא ומתן היבטים חברתיים

פרופ' אילנה ריטוב

54750

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה ומעשה

ד"ר מיה כהנוב

50817

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים

 פרופ' כריסטיאן באדן
באנגלית

54745

גישור הלכה למעשה

עו"ד יעל עזרתי

54711

טכנולוגיות חדשות סכסוכים ישנים? ד"ר חננאל רוזנברג

 

 

50070

תהליכי צדק מעברי בהיבטים פוליטיים תרבותיים ומדיה

ד"ר אלכסנדרה הרפרוי-מישלר

50068

ביטחון סייבר- טכנולוגיה, מדיניות ופוליטיקה

ד"ר דמיטרי אפשטיין

מצורפים קבצי תוכנית הלימודים, ומערכת שעות סמסטר א' וסמסטר ב'