רשימת קורסים

 

את רשימת הקורסים המלאה של התכנית לחקר סכוסוכים לשנת הלימודים תש"פ ניתן למצוא באתר שנתון האוניברסיטה העברית 

יש לבצע חיפוש תחת הפקולטה למדעי החברה

חקר סכסוכים ניהולם ויישובם

מסלו למחקרי/לא מחקרי

בשנתון ניתן לקבל פרטים מלאים על שעות הלימוד, היקף נ"ז, סוג הקורס (שיעור, שו"ס, שו"ת, סדנה ועוד)

הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תש"פ (ללא קורסי בחירה כלל אוניברסיטאיים)

 

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

54712

 

ניהול ויישוב סכסוכים עבודה

 

עו"ד יעל אילני

 

54700

 

מציאות ובדיון - ייצוג סכסוכים בתרבות הישראלית

 

ד"ר יובל בנזימן
54721

 

אינטראקציות מילוליות ולא מילוליות בפוליטיקה ובסכסוך

 

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן
50064

 

קולנוע בעין הסכסוך

 

פרופ' רעיה מורג

54705

 

גישות אינטרדיסציפלינריות לחקר ופתרון סכסוכים

 

ד"ר יובל בנזימן

 

54701

 

גישות ותיאוריות בחקר קונפליקטים חברתיים

 

פרופ' איתן אלימי

 

54717
תאוריות ומחקר בפתרון סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן

אנגלית

 

54715

 

מקונפליקט לפיוס בין עמים ומדינות

 

ד"ר יהודית אורבך

 

54708

 

סמינר מחלקתי בין תחומי

 

מרצה אורח משתנה

 

54749

 

פרקטיקום

 

מאיה דה פריס

 

50987

 

השואה, זיכרון קולקטיבי וקולנוע

 

ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן
באנגלית

 

54714

 

מו"מ אפקטיבי, גישור ויישוב סכסוכים

 

ד"ר יובל בזימן
באנגלית

 

50903

 

שיח פוליטי במרחב הציבורי

 

פרופ' זוהר קמפף

 

54716

תהליכים פסיכולוגיים ויצירתיים בניהול קונפליקטים בין אישיים ופוליטיים 

 

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

54720

 

אומנות השכנוע וניהול רושם בסכסוך ובהקשרים בין אישיים ובין קבוצתיים

 

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

54741

 

 

דיאלוג והכרה בסכסוכים אתנו-לאומיים מתמשכים

 

 

ד"ר מיה כהנוב

 

 

50059

 

פרופגנדה: רדיפה פוליטית בסכסוך חברתי

 

ד"ר כריסטיאן באדן
באנגלית

 

50999

 

גישות ומיומנויות לתלמידי מחקר

 

פרופ' יפעת מעוז

 

54718

 

דיאלוג, נרטיבים וזהויות ביישוב סכסוכים

ד"ר יובל בנזימן
באנגלית

 

54706

 

גישור

 

עו"ד כרמית פנטון

 

50058

 

תקשורת מחאה גלובלית

 

 

ד"ר כריסטיאן באדן
באנגלית

51983

 

משחקי סימולציה ותהליכי מו"מ

 

פרופ' אילן יניב

 

54702

 

פסיכולוגיה וחברה בסכסוך

 

פרופ' יפעת מעוז
באנגלית

 

50812

 

שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

 

פרופ' יפעת מעוז

 

54703

 

גישות מתקדמות למחקר איכותני ונרטיבי של זהויות וסיפורי חיים במצבי סכסוך ובחברות רב תרבותיות

 

ד"ר יפתח רון

 

50768

 

שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

 

ד"ר נטע קליגר וילנצ'יק

 

54707

 

גישות ומיומנויות לניהול ויישוב סכסוכים

 

ד"ר יובל בנזימן

 

37904

 

משא ומתן היבטים תרבותיים

 

ד"ר אילנה ריטוב

 

54750

 

טרנספורמציה של קונפליקט והחברה האזרחית: בין תיאוריה ומעשה

 

ד"ר מיה כהנוב

 

50817

תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול מו"מ

 

פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן

50518

מדיה ושיח בקונפליקטים פוליטיים

ד"ר כריסטיאן באדן
באנגלית

 

54743

 

בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכי םוהפתרונות שמעצבים את המרחב הדיגיטלי הלאומי והבינ"ל

 

ד"ר אפרת דקסל

 

54745

 

גישור הלכה למעשה

 

עו"ד יעל עזרתי

 

50921

 

פסיכולוגיה, מגדר ורשתות חברתיות ביחסים בין קבוצות בסכסוך

פרופ' יפעת מעוז

 

 

 

50070

 

תהליכי צדק מעברי בהיבטים פוליטיים תרבותיים ומדיה

ד"ר אלכסנדרה הרפרוי-מישלר

 

50068

 

ביטחון סייבר- טכנולוגיה, מדיניות ופוליטיקה

ד"ר דמיטרי אפשטיין