סמינרים מחלקתיים

סמינרים מחלקתיים 2017-2018

13.11.17

 

נושא: From Left to Rights: Guatemalan Women's Struggles for Justice
מרצה: ד"ר טל ניצן, מכון דיוויס ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית
תאריך: יום שני 13 בנובמבר 2017, בין השעות 14:00-12:30
מיקום: חדר מדיה 32, הספרייה המרכזית

 

סמינרים מחלקתיים 2014-2013

4.11.2013

נושא ההרצאה: "בין אביב לחורף: הערכת ביניים על המהפכות בעולם הערבי"
מרצה: פרופ' אלי פודה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים.
דברי פתיחה: ד"ר זוהר קמפף - ראש מרכז שוויץ וראש התכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם.
תאריך: יום שני, 4 בנובמבר 2013, 14:00-12:30.
ההרצאה נערכה בשיתוף עם החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, במסגרת מפגש פתיחה של התכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם. 

סמינרים מחלקתיים 2016-2015

19.10.2015                

נושא: מפגש פתיחה - הכרות עם התכנית ועם מרצי התכנית
תאריך: יום שני, 19 באוקטובר 2015
מיקום: אולם אבא אבן, מכון טרומן

16.11.2015

בשיתוף עם פרופ' דן מיודובניק - ראש מכון לאונרד דיוויס ליחסים בינ"ל באוניברסיטה העברית

סמינרים מחלקתיים 2017-2016

7.11.2016                       

בתכנית: מפגש פתיחת השנה בתכנית לחקר סכסוכים
נושא: זהות, לאומיות וייצוג בסכסוך: כיסוי עיתונאי של עימותים כאיזון בין ערכים מתנגשים
מרצה: פרופ' מוטי נייגר (דיקן בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה)
תאריך: יום שני, 7 בנובמבר 2016, בין השעות 14:00-12:00
מיקום: חדר מדיה 31, ספרית הר הצופים

 

סמינרים מחלקתיים

במהלך שנת הלימודים, אחת לחודש, מקיים המרכז סמינר מחלקתי בו לוקחים חלק כל הסטודנטים והמרצים של התכנית.

הסמינר מתקיים בימי שני בין השעת 14:00-12:30 בחדר מדיה 31 או 32 בספרייה המרכזית (אלא אם צוין אחרת)

הנוכחות בסמינר הינה חובה.

בסמינרים אנו מארחים מרצים מהתכנית, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטאות אחרות וכן מרצים מחו"ל. במסגרת הסמינר ניתנת הרצאה מרכזית ולאחריה מתקיים דיון.