אירועים והודעות

אירועים עתידיים

סמינר מחלקתי- עו"ד נטע לוי

תאריך: 
ב', 26/10/2020 - 13:00

מיקום: 
ZOOM

20 Years for UN Security Council Resolution - Women Peace and Security:

Achievements and Barriers 

Advocate Netta Loevy

Itach Maaki - Women Lawyers for Social Justice 

 

מרצה: 
Advocate Netta Loevy