סמינר מחלקתי

תאריך: 
ב', 18/12/2017 - 12:15 עד 14:00

See also: אירועים
מיקום: 
חדר מדיה
נושא: Political considerations in the Work of International Tribunes
מרצה: פרופ' יובל שני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
תאריך: יום שני 18 בדצמבר 2017, בין השעות 14:00-12:30