אירועים והודעות

Private Peace Entrepreneurs in Conflict Resolution Processes

תאריך: 
ב', 22/11/202113:00-14:30
מיקום: 
VIA ZOOM
מרצה: 
Dr. Lior Lehrs