קונפליקט ודאגה מוסרית: מדיה, פסיכולוגיה, רציונליות ורגש

סדנה בין-לאומית של מרכז שוויץ לחקר סכסוכים בשיתוף עם המרכז לחקר הרציונליות, מכון סמארט לתקשורת ובתמיכת הפקולטה למדעי חברה.

יו"ר: פרופ' יפעת מעוז, פרופ' אילנה ריטוב ופרופ' אייל וינטר

מטרת הסדנה הייתה לזהות את העבודה התיאורטית והאמפירית המשמעותיות ביותר והרלוונטיות להבנת הדינמיקה שיוצרת עימותים כמו גם הדינמיקה הפותרת סכסוכים ומביאה לפיוס. 

הסדנה הרב תחומית הזאת, בה לקחו חלק חוקרי מדיה, תקשורת פוליטית, פסיכולוגיה חברתית, שיפוט וקבלת החלטות, נועדה להבהיר את התפקיד שממלא המוסר בבניית הדינמיקה של סכסוך בין קבוצתי, במיוחד כאשר המוסר לובש צורה של דאגה מוסרית, שיפוט מוסרי או רגשות מוסריים. התמקדות זו נראתה מוצדקת לא רק מכיוון שהמחקרים קודמים קבעו כי גורמים מוסריים ממלאים תפקידים חשובים הן בסכסוך בין-אישי והן בסכסוך בין-קבוצתי, אלא גם בגלל האופן שבו מערכות תקשורת חדשות מגדילות את החשיפה הפופולרית למידע ולתמונות, דבר המזמין תגובות מוסריות לקונפליקטים א-סימטריים. 

 הקונפליקטים בתקופתנו חשופים לסיקור תקשורתי אינטנסיבי ומתמשך, הן בקרב הצדדים עצמם והן בקרב קהל בין-לאומי. תנאים אלה מעלים את האפשרות שחשיפה לתיאורים וז'אנרים, המשמשים באופן מסורתי לתאר סבל של אחרים, תעורר דאגה מוסרית בקרב הצופים, אפילו כאשר האחר בתיאור הוא "האויב".

משמעות נוספת היא שהצדדים בקונפליקט הופכים למודעים לכוח ההרסני של האלימות שלהן נגד אחרים. הטענה היא שבסכסוך א-סמיטרי, הבדלי כוחות בין הצדיים המסוכסכים יכולה ליצור א-סימטריות של תגובה מוסרית, יחד עם רגשות אשמה, בושה ותהליכים של אי הזדהות. 

תאריך: 7-6 ביוני 2012

מיקום: המרכז לחקר הרציונליות, האוניברסיטה העברית, גבעת רם; בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית הר הצופים

See also: כנסים